Zeeuws Kampioenschap Pupillen

Elk jaar zal er een individueel kampioenschap voor pupillen worden gehouden. Deze staat los van de andere wedstrijden en iedere pupil kan inschrijven. 

Dit kampioenschap is een zogenaamd gesloten kampioenschap (andere verenigingen buiten regio 11 kunnen deelnemen echter geen Zeeuws kampioen worden, aparte medailles reserveren hiervoor). 

Resultaten tellen niet mee voor de Ir. Knaap pupillencompetitie. 

Het programma van het individueel pupillen kampioenschap wordt door de organiserende vereniging opgesteld in overleg met de coördinator Technische Zaken van de VZA. Kampioenschappen wordt bij voorkeur niet verspreid over meerdere wedstrijden.

Het is aanbevolen om de volgende onderdelen uit Athletics Champ toe te voegen in het programma:

  • vortex werpen in plaats van balwerpen en
  • hordelopen: 40m en 60m met Athletics champ horden

Inschrijfgeld:   per onderdeel € 1,50 

De inschrijfgelden komen ten goede aan de organiserende vereniging.

De medailles voor de nummers 1, 2 en 3 worden beschikbaar gesteld door de Vereniging Zeeland Atletiek.

Zo mogelijk zal een vertegenwoordiger van de Regio Commissie op de wedstrijddag aanwezig zijn om de ereprijzen uit te reiken.

Uitnodigingen tot deelname voor deze wedstrijd zal minimaal 5 weken voor de wedstrijddatum aan de verenigingen verzonden worden.

Sluiting inschrijving 2 werkdagen voor de wedstrijd.

Mini pupillen kunnen mee doen bij de pupillen C, echter hebben ook zij een apart klassement met Zeeuwse kampioenen.

versie: 10-09-2020