Kandidaatstelling Organisatie VZA bijzondere wedstrijden en ZK’s

Om te garanderen dat er elke hieronder genoemde wedstrijd ook elke jaar/keer georganiseerd wordt, zal telkens kandidaatstelling hiervoor worden gevraagd.

ZK’s

 1. Kandidaatstelling voor een ZK dient te worden gedaan tussen 1 januari – 1 mei in het jaar voorafgaand aan het jaar van het betreffende ZK.
 2. Aanwijzing van het ZK geschied uiterlijk juni in het voorafgaande jaar van het te organiseren ZK.
 3. Datum bepaling wordt door de organiserende vereniging gedaan binnen 2 weken nadat de competitiedata van de AU bekend zijn en meldt dat meteen aan de TC van de VZA en liefst 4 weken voor de kalendervergadering van de VZA.

De ZK die hiervoor in aanmerking komen zijn:

ZKvoorwaardeninschrijfgeld
Zeeuwse Kampioenschap pupillen individueelJaarlijks, geen beperking in accommodatie, gezien grote deelname aandacht voor de accommodatie indeling€ 1,50 per onderdeel 
Open Zeeuwse Kampioenschappen C / D Junioren Individueel Jaarlijks, horden noodzakelijk, gezien grote deelname aandacht voor de accommodatie indeling€ 1,50 per onderdeel
Open Zeeuwse Kampioenschappen C / D Junioren MeerkampJaarlijks, horden noodzakelijk, 2x ver, 2x hoog, 2x kogel, 6 Baans accommodatie niet noodzakelijkMax. € 10,00 per deelnemer
Open Zeeuwse Kampioenschappen Masters, Senioren, U20 en U18 IndividueelJaarlijks, geen beperkingen in accommodatie€ 2,00 per onderdeel
ZK Halve marathonTot 2025 bij AV de Wielingen, daarna andere kandidaten mogelijk Max. € 15,00 per deelnemer “Inschrijfgeld is indicatieve bovengrens. Eventuele afwijkingen naar boven in overleg met organiserende vereniging”.
ZK Marathonn.t.b.  €  

Kandidaatstelling Organisatie VZA bijzondere wedstrijden en ZK’s

Indien er behoefte is om nog meer ZK wedstrijden te organiseren dan dienen deze 1 jaar voor afgaand aan de wedstrijd te worden ingediend bij de uitvoerende van de TC en de TC. Die dienen het voorstel in bij het bestuur voor mogelijke opname in bovengenoemd overzicht met financiële dekking in verband met prijzen.

Criteria voor aanwijzing:

 • Aanvragende vereniging kan het ZK organiseren op basis van de voorwaarden, hierboven genoemd.
 • Zo veel mogelijk verenigingen aan bod laten komen voor organisatie. 
  • Elk jaar rouleren geniet de voorkeur. 
  • In het zelfde jaar heeft verdeling over zoveel mogelijk verenigingen de voorkeur.
 • Toegewezen krijgen van een ZK op basis van aanvraag, verplicht de betreffende vereniging ook om het ZK te organiseren. Het niet na kunnen komen van deze verplichting kan consequenties hebben naar de toekomst toe bij volgende aanvragen en toewijzingen.
 • Inschrijfgeld staat vast – met uitzondering van halve marathon – omdat de VZA voor alle prijzen zorg draagt.
 • Tijdens de kalendervergadering hebben de organisatoren, in overleg met TC, voorrang op de meest geschikte datums.

Regio Ontmoeting Pupillen en C / D Junioren

 1. Kandidaatstelling voor de Regio ontmoeting dient te worden gedaan tussen 1 januari – 1 mei in het jaar voorafgaand aan het jaar van de Regio ontmoeting door VZA te organiseren. (2020 en telkens elke 5 jaar). Voorwaarde om te kunnen organiseren is het hebben van een 6 Baans accommodatie in verband met de deelname van 5 ploegen.
 2. Aanwijzing van de Regio ontmoeting geschied uiterlijk juni in het voorafgaande jaar van de te organiseren Regio ontmoeting.
 3. Datum bepaling gebeurt door de overkoepelende organisatie Regio ontmoeting en zal plaats vinden nadat de competitiedata van de AU bekend zijn.

Te Declareren kosten voor organiserende vereniging:

•     Maximaal € 1100,00 op basis van declaratie met daar waar van toepassing bijgevoegde facturen. In historie kijken naar 5 en 10 jaar geleden en bestuur voorstel doen op basis van reële begroting inschatting.

       versie 10-09-2020