Ellie de Jonge

 

 

Ellie de Jonge ontving in 1975 de afdelingswisselbeker voor haar grote inzet voor de atletiek. Als de echtgenote van Ko (J.A.P.) de Jonge verrichte zij veel werkzaamheden.

https://krantenbankzeeland.nl/issue/pzc/1995-03-24/edition/null/page/25?query=ko%20en%20ellie%20de%20jonge&sort=relevance