Categorie: Waarderingsembleem Jeugd

Spelregels Waarderingsembleem Jeugd.

WaarderingsEmbleem Jeugd

Reglement WaarderingsEmbleem Jeugd

Uitreiking vindt jaarlijks plaats op de Algemene Ledenvergadering van de Regio Commissie.

Namens de betreffende atlete of atleet wordt het embleem door de ter vergadering aanwezig zijnde verenigingsafgevaardigde in ontvangst genomen.

Het afdelingsbestuur, daartoe gemachtigd door de Algemene Vergadering, zal haar keuze doen, met inachtneming van de navolgende richtlijnen:

a. in aanmerking komen zij, meisjes en jongens, uitkomende in de categorie B en A.

b. geëindigd zijnde bij de eerste drie op een individueel nummer en/of als lid van een

estafetteploeg tijdens een Nederlands Kampioenschap,

c. voorkomend op de Nederlandse Bestenlijst in de rangschikking van de 1e t/m 10e

d. plaats voor wat betreft een individueel nummer. Als lid van een estafetteploeg

afhangend van het aantal vermelde ploegen, zulks ter beoordeling van het

afdelingsbestuur.

Een atlete of atleet kan het embleem slechts éénmaal toegewezen krijgen.

Een ontbindende factor van artikel 3 kan zijn, indien hij of zij sportieve plichten tegenover de Regio Commissie, district of nationale bond, vereniging of mede atletiek beoefenaars zou verzaken of zou hebben verzaakt.