Categorie: Open Zeeuwse Kampioenschappen

Spelregels voor de Open Zeeuwse Kampioenschappen

Open Zeeuwse Kampioenschappen Senioren Masters, U20 en U18 Individueel

Open Zeeuwse Kampioenschappen Senioren, Masters, U20 en U18  individueel

Onderdelen waarin Zeeuwse Kampioenschappen kunnen worden gehouden voor Senioren, Masters, U20 en U18 individueel zijn:

Alle groepen: 100 -200 – 400 -800 – 1500 – 3000  ver – hoog – kogel – discus – speer – polshoog

Verder voor de Senioren, Masters en de U20 een 5000

NB: De vaststelling van het programma zal door de organiserende vereniging in overleg met de technische coördinator van de Regio Commissie geschieden.

Bij de masters zijn er kampioenschappen in een categorie waarbij de uitslag via Age Grading wordt berekend.

Inschrijfgeld: Masters, Senioren U20 en U18 € 2,00 per onderdeel. De inschrijfgelden komen ten goede aan de organiserende vereniging. Op de individuele onderdelen komen 6 deelnemers in de finale.

Het kampioenschap gaat door bij ‘voor-inschrijving’ van 3 deelnemer.

Bij onvoldoende inschrijving behouden wij ons het recht voor om daar -waar mogelijk- categorieën samen te voegen.

In geval van samenvoeging zal het kampioenschap in de hoogste klasse verwerkt worden (met in acht neming van de daarbij geldende afstanden en gewichten).

Samenvoeging van categorieën zal geschieden in overleg met de technisch commissaris van de Regio Commissie.

Uitnodigingen zullen 5 weken voor de wedstrijd aan de verenigingen verzonden worden.

Sluiting inschrijving 2 werkdagen voor de wedstrijd.

De medailles voor de nr. 1, 2 en 3 worden beschikbaar gesteld door de Vereniging Zeeland Atletiek.

Zo mogelijk zal een vertegenwoordiger van de Regio Commissie op de wedstrijd aanwezig zijn om de ereprijzen uit te reiken.

versie: 10-09-2020