Categorie: Reglement crosscompetitie 2020/2021

Spelregels en chronoloog

Reglement Crosscompetitie 2020/2021

Opnieuw aangepast schema

 06 feb 2021

27e Grevelingencross

Bruinisse

Flakkee

 13 feb 2021

8e Scheldesportcross

Westdorpe

Scheldesport

 20 feb 2021

28e Den Inkelcross

Kruiningen

AV’56

 27 feb 2021

Kustcross 

Vlissingen

Dynamica

   6 mrt 2021

35e Moerschanscross

Hulst

RKHAV

 13 mrt 2021

35e Elderschanscross (ZK)

Aardenburg

Wielingen

 27 mrt 2021

Deltacross

Westenschouwen

Delta Sport

De verenigingen verplichten zich de in de, eventuele, sponsorovereenkomst vastgelegde regels na te komen bij de door haar in het kader van de Crosscompetitie te organiseren wedstrijden. Momenteel (16-12-2020) is er geen hoofdsponsor bekend, wel zijn 3 subsponsors gevonden waarvan 1 met logo op de startnummers.

Deelname

Voor de wedstrijden geldt een normale open deelname. Deelname door niet Atletiekunieleden is toegestaan. Iedereen, dus ook recreanten en trimmers, wordt opgenomen in de uitslagen en in de puntentelling.

Uitnodigingen

De organiserende vereniging zal 6 weken voor de te organiseren wedstrijd een uitnodiging sturen aan:

  • de tot de regio 11 behorende verenigingen, de coördinator van de crosscompetitie, de speaker, de sponsor, de regionale dag/weekbladen en omroepen (o.a. Sjaak Sinke), Website Atletiek Zeeland, Webmaster Vereniging Zeeland Atletiek

Dagprijzen

Dagprijzen worden door de organiserende vereniging verzorgd. Hierbij is afgesproken dat tot en met de categorie U18 per categorie medailles worden verstrekt. Vanaf categorie U20 zal dat een bos bloemen zijn. Voor de pupillen geldt dat het is aan te bevelen ze allemaal te ‘belonen’ voor hun deelname.

 Aanvangstijden: Voor alle wedstrijden geldt een vast aanvangstijdstip van 12.30 uur.

Leeftijdsklassen

De indeling van leeftijdsklassen over de gehele crosscompetitie gaat voor Masters in op de datum waarop men aan de eerste cross deelneemt. De atleet mag in zijn eigen leeftijdsklasse uitkomen of een naast hogere categorie (M35+ bij senioren, V45+ bij V35+, mannen U20 bij Msen, vrouwen U20 bij Vsen, etc.)

Daarbij hanteren we vanaf heden (conform het wedstrijdreglement) de nieuwe aanduiding voor junioren B en junioren A van U18 respectievelijk U20.

Individueel klassement

Pupillen

A1, A2, B en C jongens en meisjes Let op: Mini’s mogen bij de C’s meedoen

Junioren

C en D jongens en meisjes, mannen U18 en U20, vrouwen U18 en U20

Senioren

Mannen en Vrouwen (masters doen mee in deze categorie, mits bij aanvang crosscompetitie kenbaar gemaakt); Atleten in de categorie U20 kunnen ook kiezen voor de korte cross en komen dan uit samen met de categorieën Heren respectievelijk Dames en worden niet apart geklasseerd.

Masters

Mannen 35+, M45+, M55+, M65+, Vrouwen 35+ , V45+, V55+

Zeeuwse Crosscompetitie winnaar

Voor alle klassen geldt, dat diegene die de meeste punten heeft behaald in de 7 competitiewedstrijden de winnaar van het circuit is. Daarbij geldt dat de beste 5 uitslagen meetellen voor de eindstand.

 

De Vereniging Zeeland Atletiek stelt, samen met de eventuele sponsor, voor de eindklassementen van de pupillen t/m de categorie U18 prijzen beschikbaar. In elke van die genoemde categorieën zijn er 3 prijzen. Voor alle categorieën zijn er bloemen voor de eerste 3 van de eindklassementen.

Puntentelling

De geleverde prestaties per wedstrijd worden uitgedrukt in een puntentotaal conform de verderop vermelde puntentoekenning.

Bij gelijke stand in de eindrangschikking van de crosscompetitie beslist de hoogste individuele prestatie. Brengt dit geen beslissing, dan de tweede, derde of vierde. Brengt ook dit geen oplossing, dan is de aankomstvolgorde van de laatste onderlinge wedstrijdconfrontatie bepalend.

Bij de starts 1 t/m 3 (zie verder) is voor de puntentoekenning de individuele plaats van de atleet in zijn/haar categorie van belang. (Individuele puntentelling voor pupillen t/m junioren C)

In start 4 is sprake van een mix van individuele puntentelling (vrouwen U18, vrouwen U20 en mannen U18) en een groepspuntentelling: Heren (=1 categorie met senioren en masters, evt. U20 en U18), respectievelijk Dames (= 1 categorie met senioren en masters eventueel ook U20 en U18).

In start 5 is er sprake van groepspuntentelling mannen U20, mannen senioren, mannen masters (35+, 45+, 55+ en 65+) en vrouwen senioren en vrouwen masters (35+, 45+ en 55+).

In de uitslagenlijst wordt achter de prestatie de categorie vermeld.

Een atleet die aan een zesde c.q. zevende wedstrijd meedoet krijgt een bonus van respectievelijk 5 en 10 punten. In verband hiermede is het van belang dat een atleet die wel start maar een cross niet uitloopt zich afmeld bij de jury aankomst. De atleet krijgt hiervoor 1 punt. De bonusregel is niet van toepassing op de pupillen.

De puntentelling is als volgt:

01 t/m 10

250

241

233

226

220

215

211

207

203

200

11 t/m 20

197

194

191

188

186

184

182

180

178

176

21 t/m 30

174

172

170

168

166

165

164

163

162

161

31 t/m 40

160

159

158

157

156

155

154

153

152

151

41 t/m 50

150

149

148

147

146

145

144

143

142

141

51 t/m 60

140

139

138

137

136

135

134

133

132

131

61 t/m 70

 130

 etc

 

 

 

 

 

 

 

 

…….

  etc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

181 t/m 190

  10

   9

   8

   7

   6

   5

   5

   5

   5

   5

191 t/m ….

    5

 etc

 

 

 

 

 

 

 

 

Dus minimaal 5 punten indien gefinisht en 1 punt indien wel gestart maar uitgevallen en afgemeld.

Inschrijving en uitslagenverwerking

Ter stimulering van het voorinschrijven en het ontlasten van het wedstrijdsecretariaat op de dag zelf zijn de volgende regels van toepassing:

  1. Voor Inschrijven alleen via inschrijven.nl tot woensdagavond 24.00 uur voorafgaand aan de wedstrijddag op zaterdag;
  2. Indien men via de vereniging in wil schrijven dient het secretariaat uitwedstrijden zelf de atleten in te schrijven via inschrijven.nl tot uiterlijk woensdagavond 24.00 uur. .
  3. Indien via inschrijven.nl wordt ingeschreven dan dient een geldig bankrekeningnummer vermeld te worden (ook door het secretariaat uitwedstrijden; dit kan het nummer van de eigen vereniging zijn, bijvoorbeeld omdat men eigen leden voor bepaalde categorieën korting geeft);
  4. Alle betalingen komen via na-incasso binnen bij penningmeester van de organiserende vereniging;
  5. Indien men zich inschrijft (via inschrijven.nl) voor alle wedstrijden van de crosscompetitie geldt er een tarief gelijk aan 5x het voor-inschrijftarief van de betreffende categorie.
  6. Wanneer de atleet van een langere afstand naar de korte afstand gaat of omgekeerd moet dat gemeld worden, betaling is dan niet nodig als men voor de gehele competitie heeft ingeschreven. Bij het secretariaat dient op de wedstrijddag zelf een nieuw nummer verkregen te worden passend bij de betreffende categorie; dit is eveneens van toepassing indien men deelneemt in de naast hogere wedstrijdcategorie.
  7. Het bedrag van degenen die voor de gehele crosscompetitie hebben ingeschreven wordt door penningmeester verdeeld over de bij de VZA aangesloten verenigingen die een cross organiseren die deel uitmaakt van de competitie.
  8. Alle betalingen van de inschrijvingen voor de gehele crosscompetitie komen via na-incasso binnen bij penningmeester VZA die ze vervolgens (na aftrek van kosten) overmaakt op rekeningnummer van de organiserende vereniging;

In verband met AU richtlijnen inzake Corona is na-inschrijven op de dag zelf niet mogelijk!

*) mocht de situatie ten gunste keren dan wordt dit aangepast en tijdig (1 week voorafgaand aan de wedstrijddag) door de organiserende vereniging gecommuniceerd

Vanaf www.inschrijven.nl worden de deelnemers overgenomen in het door VZA gehanteerde systeem; van daaruit worden de deelnemerslijsten opgesteld en startnummers toegekend.

De indeling van de startnummers is als volgt:

Alle categorieën in alle starts (zie het chronoloog) behalve de onderstaande 3 categorieën: 001-875 wit.

Start 4 Heren korte cross       999-900 licht groen

Dames korte cross      999-900 licht groen

Meisjes jun B               899-876 licht groen

Het is in verband met (1) de ronde telling bij de korte cross en (2) de toekenning en verwerking van de punten van groot belang dat deze indeling van startnummers aangehouden wordt.

De uitslagen van de wedstrijden worden vanuit de VZA verzonden via email naar:

Wil Zweemer

wilzweemer@zeelandnet.nl

Speaker

mwarrens@zeelandnet.nl

PZC/Sjaak Sinke

aeromad@zeelandnet.nl

Sponsor

 

AV’56

webmaster@av56.nl

Delta Sport

webmaster@avdeltasport.nl

 

Dynamica

 

r.dellebeke@zeelandnet.nl

avael@zeelandnet.nl

AV Flakkee

wedsecr-senioren@avflakkee.nl

wedsecr-jeugd@avflakkee.nl

RKHAV

ws-uit@rkhav.nl

Scheldesport

inschrijvingen@avscheldesport.nl

De Wielingen

ahooft@zeelandnet.nl

VZA

webmaster@zeelandatletiek.nl

avael@zeelandnet.nl; mike@niepce.nl

Atletiek Zeeland

info@atletiekzeeland.nl

Atletiekunie

uitslagen@atletiekunie.nl

Recordlijsten VZA

ranglijsten@zeelandatletiek.nl

Omroep Zeeland

sport@omroepzeeland.nl

                  coördinator crosscompetitie

 

   

Uitslagen en standen op Internet

De uitslagen van de wedstrijden worden op my.raceresult.com gepubliceerd en zullen samen met de standen van de crosscompetitie toegezonden worden aan de webmasters van de verenigingen toegezonden met het verzoek deze zo snel mogelijk op de website te plaatsen.

Alle voor de crosscompetitie van belang zijnde zaken (waaronder reglement, aankondiging wedstrijden, uitslagen en standen) zullen daar worden gepubliceerd of via koppelingen bereikt.

Bijkomende wedstrijdbepalingen:

De verenigingen dienen ten aanzien van de afstanden rekening te houden met de hierover gemaakte afspraken wat betreft lengte, aantal rondes en parkoersinrichting (hindernissen cross-trail).

Chronoloog (starten mag; ook al is prijsuitreiking nog gaande)

start    tijd                  categorie                                                                  afstand (zie ook bijlage)

1

12.30 uur

Meisjes/jongens pupillen C

Ca 1000 meter

 

 

12.35 uur

Meisjes/Jongens pupillen B

 

 

2

12.40 uur

Meisjes/Jongens pupillen A1

Ca 1000 meter

 

 

12.45 uur

Meisjes/Jongens pupillen A2

 

 

 

12.50 uur

Prijsuitreiking starts 1 en 2

 

 

3

13.00 uur

Meisjes Junioren D en C

Ca 2000 meter

 

 

13.15 uur

Jongens Junioren D en C

Ca 2000 meter

 

 

13.30 uur

Prijsuitreiking starts 3

 

 

4

13.40 uur

Vrouwen U18, mannen U18, vrouwen U20, Korte Cross (Dames^) en (Heren*)

Ca 2000-3000 meter Mannen U18 en vrouwen U20 ronde extra (ca 4600 m)

 

5

14.10 uur

Cross-trail mannen U20 /Vrouwen/Mannen/  

Masters vrouwen en Masters mannen

Ca 8000 tot 11000 meter (met ander en/of verlengd parkoers)

 

 

14.15 uur

Prijsuitreiking start 4

 

 

 

15.00 uur

Prijsuitreiking start 5

 

 

 

Groepen 1 respectievelijk 2 kunnen eventueel samengevoegd worden (bij minder dan 25 deelnemers gezamenlijk) en starten dan om 12.35 respectievelijk 12.45.

^als vrouwen U20 meedoen in de korte cross zijn ze ingedeeld bij Dames

*als  mannen U20 meedoen in de korte cross zijn ze ingedeeld bij Heren

 

 

           

 

Startnummers

Bij de crosscompetitie wordt gebruik gemaakt van de door de VZA beschikbaar gestelde startnummers. Elke deelnemende atleet krijgt een vast startnummer wat voor de gehele competitie en het Zeeuws Kampioenschap Cross hetzelfde is. De atleet moet dit nummer dus bij zich houden en elke keer meenemen.

Degenen die deelnemen aan gecombineerde start 4 zullen verschillende gekleurde startnummers dragen waardoor duidelijk is hoeveel rondes gelopen dienen te worden (of dat men bij de verkeerde start staat).

Elke atleet kan maar één startnummer per afstand hebben. Dit betekent dat als een deelnemer zijn eerste wedstrijd in start 4 loopt (korte cross) en de volgende wedstrijd(en) start 5 hij voor aanvang start 5 een ander startnummer moet krijgen. Als een vrouw U20 (qua leeftijd) meedoet bij de korte cross heeft zij een ander startnummer (nl van de Dames korte cross) dan indien ze meedoet in haar eigen categorie als vrouw U20.

Atleten zijn verplicht onder dit vaste startnummer deel te nemen aan de wedstrijden van de crosscompetitie en het Zeeuws Kampioenschap.

Het startnummer dient zodanig (op de borst) gedragen te worden dat de sponsornaam duidelijk zichtbaar is. In verband met de aankomstcontrole is het belangrijk dat het startnummer op de vier hoeken wordt vastgemaakt. Het gebruik van spelden heeft dan de voorkeur. Het gebruik van de zogenaamde elastieken banden is niet toegestaan omdat nummerherkenning wordt bemoeilijkt. Ook magneetjes zijn niet toegestaan vanwege de mogelijke verstoring van de automatische tijdregistratie met Raceresult.

Voorafgaand aan elke wedstrijd wordt aan de organiserende vereniging een overzicht verstrekt van te gebruiken en reeds uitgegeven startnummers zodat controle van de inschrijving mogelijk is.

Bij verlies of in ongerede raken van het eigen startnummer zal een met de handgeschreven startnummer moeten worden aangemaakt. Dit dient duidelijk leesbaar te zijn en kan op het wedstrijdsecretariaat worden opgehaald. Er wordt geen nieuw nummer aangemaakt. Hiervoor zijn ca 100 startnummers gereserveerd die bijvoorbeeld met een sticker zijn te nummeren (met het oude nummer dus).

Bij het aanmelden van wedstrijdatleten voor een cross dienen naam, vereniging en licentienummer opgegeven te worden. Dit omdat de uitslag digitaal naar de Atletiekunie moet worden gezonden.

Tijdwaarneming en volgorde van aankomst

De regio stelt voor elke wedstrijd de tijd/aankomstwaarneming ter beschikking.

Het is noodzakelijk dat de organiserende vereniging ook een aankomstregistratie bijhoudt (van bijvoorbeeld de eerste 10 finishers) teneinde bij eventuele verschillen een vergelijking te kunnen maken.

Opmerkingen over de uitslagen dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen drie werkdagen na de betreffende wedstrijd doorgegeven te worden aan de coördinator crosscompetitie.

Inschrijfgelden.

Het inschrijfgeld voor alle wedstrijden is gelijk. Indien men zich vooraf inschrijft voor alle wedstrijden tegelijk geldt een tarief van 5x het voorinschrijven (bv pupillen € 10,00 en overigen niet AU € 30,00)

 

Categorie (leeftijd)

Voorinschrijven AU-leden

Voorinschrijven niet AU-leden

Na inschrijving ter plekke *)

pupillen

€ 2,00

 € 3,00

 € 4,00

junioren t/m U18

€ 2,50

 € 4,00

 € 5,00

overigen

€ 4,00

 € 6,00

 € 8,00

Enkele verplichtingen ten aanzien van de Sponsornaam (indien van toepassing)

 

Alle startnummers dienen voorzien te zijn van de Sponsornaam. De  door de Sponsor beschikbaar gestelde uitingen dienen duidelijk zichtbaar te worden bevestigd. Een mogelijke opblaasboog of grote tent die bij niet al te veel wind als start en/of finish is te gebruiken, zal zo mogelijk beschikbaar komen. Indien dit niet mogelijk is (vergunning technisch niet toegestaan) kan in overleg een andere locatie gekozen worden of op een andere wijze een voorziening getroffen.

Op de uitnodigingen en de uitslagen van de wedstrijden dient het sponsorlogo duidelijk vermeld te worden.

Als er sprake is van andere (co)sponsors bij een wedstrijd, dan dient dit uiterlijk 6 weken voor de betreffende wedstrijd met de Sponsor te worden overlegd via de coördinator van de crosscompetitie.

Voor resterende vragen over alle zaken aangaande de crosscompetitie kunt u terecht bij de coördinator crosscompetitie (bij voorkeur via wilzweemer@zeelandnet.nl). 

 

Versie: 16-12-2020