Categorie: Reglementen

In de reglementen staan de spelregels beschreven die een goed verloop van de sport waarborgen.

Regio Ontmoeting Pupillen en C / D Junioren

Selectievorming / Regels Zeeland

De regio wedstrijd is een wedstrijd voor pupillen en C D junioren tussen een aantal regio’s (momenteel 5) en wordt gehouden begin juni. De locatie wisselt jaarlijks per deelnemende regio. De organisatievolgorde is: Zeeland, Rijnmond, West Brabant, Midden Holland en Dordrecht. Er is een vast chronoloog waaraan niet gesleuteld mag worden. (Is inmiddels al vele malen uitgevoerd en is gewoon goed.)

Namens de VZA selecteren twee personen, de atleten die namens Zeeland naar deze wedstrijd worden uitgezonden. De selectieprocedure (zie verderop) wordt hierbij nageleefd. Over het resultaat van de selectie wordt niet gecorrespondeerd.

De VZA bepaalt de wijze van vervoer naar de regio ontmoeting. Taken voor de ploegleiders worden vooraf apart geformuleerd en bij de uitnodiging aan de ploegleiders verstrekt.

Alle deelnemers worden geacht zich aan dit reglement te conformeren.

Bij de vaststelling van de kalender wordt de regio ontmoeting onder de aandacht van de verenigingen gebracht.

Atleten die geselecteerd en uitgenodigd worden om deel te nemen aan de regio wedstrijd, mogen in dat weekend niet uitkomen op een andere wedstrijd. (Uitzondering: nationale kampioenschappen.)

Inschrijving

1 á 2 weken voor de datum van de ontmoeting moeten de atleten worden opgegeven aan de organiserende vereniging. De organiserende club stuurt de uitnodiging en daarbij horende formulieren welke moeten worden ingevuld (ong. 4 weken tevoren ) aan de regio coördinator.

Selectie van Atleten

Selecteren van de atleten gebeurt aan de hand van te voren bepaalde wedstrijden (dit zijn de eerste wedstrijden van het baanseizoen), iedereen weet dan wanneer hij/zij moet meedoen en een prestatie moet leveren.

Er doen 5 pupillen per groep mee en 3 junioren per onderdeel.

Er wordt geselecteerd naar aanleiding van de geselecteerde wedstrijden. Hiervoor wordt een ranglijst opgemaakt. De 5 beste pupillen en 3 junioren gaan in principe mee. Zegt er een af, dan komt de eerstvolgende op de ranglijst in aanmerking.

Junioren mogen 3 onderdelen doen (dit is inclusief estafettes), beter is echter om ze maximaal 2 nummers te laten doen. Houdt er rekening mee dat sommige atleten niet voor 1 nummer mee gaan.

Planning en Uitnodiging

Drie weken van tevoren dient de samenstelling van de ploeg bekend te zijn. Als de ploegen bekend zijn wordt dit doorgegeven aan de clubs, die vervolgens zo spoedig mogelijk hun atleten informeren. Je kunt dan afzeggingen verwachten, waarna uit de reservelijst geput kan worden.

De definitieve uitnodiging met gegevens voor de atleten wordt 1 week van tevoren per e-mail aan de contactpersonen van de clubs verstuurd, die zorgen voor distributie binnen de club.

De Estafettes

Voor pupillen geldt dat er 4 pupillen de groepsestafette lopen en de vijfde de pendelestafette, zo doet iedereen een estafette.

Voor junioren: de snelste vier worden opgesteld. Soms komt het voor dat een club een sterke lichting heeft en drie atleten op de estafette staan. Je kunt dan overwegen om een compleet estafetteteam van die club te selecteren (zijn op elkaar ingesteld), geeft vaak goede resultaten. Degenen die de estafette doen, mogen geen pendelestafette lopen.

Hou bij het indelen van de pendelestafette in de gaten dat (indien mogelijk) iedere club evenredig is vertegenwoordigd, dus 2 per club.

Groepsleiders

Indeling groepsleiders: ook hier geldt dat de clubs evenredig vertegenwoordigd zijn. Vaak is het zo dat bijvoorbeeld de Wielingen 1 ploegleider heeft omdat de club weinig vertegenwoordigende atleten heeft. De club met de meeste atleten heeft dan 1 ploegleider extra. De clubs wijzen zelf mensen aan.

T-Shirts

Ieder regio krijgt T-shirts, de maten en aantallen moeten worden opgegeven aan de organiserende regio, die zorgt dan dat de T-shirts op de wedstrijddag aanwezig zijn. De algemeen ploegleider zorgt dat ze verder worden uitgedeeld, uiteraard per ploegleider. Afgesproken is dat er voor de algemeen ploegleiders van de anderen teams (regio’s) een shirt wordt gereserveerd. Dit wordt uitgewisseld. Bestel ook enkele T-shirts in verschillende maten extra, dit ivm afzeggingen cq wijzigingen. Maten T-shirts: 128-140-152- 164/S- M – L – XL pupillen: 8 ploegen x 5 = 40 pupillen

T-shirts: 16x maat 128; 21x maat 140; 6x maat 152

Junioren: ong. 40 + 4 ploegleiders + 1 alg. ploegleider + 2 juryleden

T-shirts: 12x mt.152 ; 22x 164/S; 12x M

Ploegleiders (12)/ alg. ploegleiders (2) en juryleden (2): 6M; 6 L; 6 XL

Voor de Zeeuwse wedstrijd (als Zeeland aan de beurt is als gastheer voor de regiowedstrijd) moeten de T-shirts voor alle regio’s worden besteld. De print moet worden aangeleverd door de VZA.

Algemeen Ploegleider(s).

De algemeen ploegleiders mogen geen atleten begeleiden. Één algemeen ploegleider is het aanspreekpunt. Momenteel is dat Vera Wisse. Dit is ook degene die na afloop de beker in ontvangst neemt. De algemeen ploegleider van de pupillen neemt de diploma’s voor de pupillen in ontvangst en deelt deze uit.

Kosten

De VZA kan een eigen bijdrage van de deelnemers in de kosten vaststellen. Deze bijdrage wordt tijdens de wedstrijd door de ploegleiders geïnd. Dit wordt aan de algemeen ploegleider afgedragen.

Vervoer

Eventueel busvervoer wordt geregeld door de VZA.

Chronologisch overzicht t.b.v. de jaarlijkse “Vijf regio-ontmoeting”
Looponderdelen: Technische onderdelen:
11.00 100 m JC 3 series 11.00 MC Hoog 1
11.15 80 m MC 3 series JD Hoog 2
11.25 80 m JD 3 series MD Ver 1
11.40 60 m JPA 1 5 series MPA 1 Ver 2
11.55 60 m JPA 2 5 series JPB Kogel 1
12.10 60 m MD 3 series MPB Kogel 2
12.20 60 m MPA 2 5 series JC Discus
12.35 60 m MPA 1 5 series 11.50 JC Ver 1
13.00 40 m MPC 5 series JPC Ver 2
13.15 40 m MPB 5 series MPC Bal
13.30 40 m JPB 5 series 12.05 JD Kogel 1
13.45 40 m JPC 5 series MD Kogel 2
12.15 MC Discus
14.15 800 m JC 2 series 12.30 JC Hoog 1
14.25 600 m MC 1 serie MD Hoog 2
14.30 1000 m JD 1 serie 12.40 MC Ver 1
14.35 1000 m MD 1 serie JPA 1 Ver 2
JPC Bal
15.15 4 x 40 m JPC 1 serie 12.55 JPA 2 Kogel 1
15.20 4 x 40 m MPC 1 serie MPA 2 Kogel 2
15.25 4 x 40 m JPB 1 serie 13.30 JD Ver 1
15.30 4 x 40 m MPB 1 serie MPC Ver 2
15.40 4 x 60 m JPA 1 1 serie MPA 1 Bal
15.45 4 x 60 m MPA 1 1 serie 14.00 JPA 2 Hoog 1
15.50 4 x 60 m JPA 2 1 serie MPA 2 Hoog 2
15.55 4 x 60 m MPA 2 1 serie JC Kogel 1
16.00 4 x 60 m MD 1 serie MC Kogel 2
16.10 4 x 80 m JD 1 serie 14.20 JPA 1 Bal
16.15 4 x 80 m MC 1 serie JPB Ver 1
16.25 4 x 100 m JC 1 serie MPB Ver 2
16.40 Pendelest. Combi 1 serie

Aantal deelnemers per ploeg:

Pupillen 5 per meerkamp;

Junioren 3 op elk onderdeel.

Alle deelnemers hebben bij de technische onderdelen drie (3) pogingen.

De vier beste pupillen (per meerkamp) en de twee beste junioren (per onderdeel) per regio tellen voor de punten.

Een junior mag aan drie persoonlijke onderdelen deelnemen + eventueel estafette.

Vier pupillen doen mee aan de estafette. De vijfde pupil doet mee aan de combi pendelestafette.

De combi pendelestafette bestaat uit: 1 MPC, 1 JPC, 1 MPB, 1 JPB, (40 meter) 1 MPA 1, 1 JPA 1, 1 MPA 2, 1 JPA 2, (60 meter), 1 MD, 1 JD, 1 MC en 1 JC (80 meter). De meisjes starten vanaf de finishlijn, de jongens starten vanaf de (normale) startlijnen.

Versie: 10-09-2020

Open Zeeuwse Kampioenschappen C / D Junioren Individueel

Elk jaar zal er een individueel kampioenschap voor C/D junioren worden gehouden.

Dit kampioenschap is een zogenaamd open kampioenschap (andere verenigingen buiten regio 11 kunnen deelnemen en Zeeuws kampioen worden).

Het programma van het individueel kampioenschap wordt door de organiserende vereniging opgesteld in overleg met de coördinator Technische Zaken van de VZA. Kampioenschappen wordt bij voorkeur niet verspreid over meerdere wedstrijden.

Onderdelen waarin Zeeuwse Kampioenschappen kunnen worden gehouden zijn:

De vaststelling van het programma zal door de organiserende vereniging in overleg met de technische coördinator van de Regio Commissie geschieden.

JC 100m – 100mH – 800m – ver – hoog – kogel – discus – speer–4x100m

JD   80m – 80mH – 1000m – ver – hoog – kogel – discus – speer – 4x80m

MC  80m – 80mH – 600m – ver – hoog – kogel – discus – speer – 4x80m

MD 60m –60mH – 600m – ver – hoog – kogel – discus – speer – 4x60m

Een kampioenschap gaat door bij ‘voor-inschrijving’ van minimaal 3 deelnemers.

Op sprint en horden zullen -indien nodig- series, (halve finales) en finales verwerkt worden.

Estafettes: series op tijd.

Lange loopnummers: series op tijd.

Op de onderdelen ver, kogel, discus en speer hebben alle deelnemers recht op drie pogingen.

De vier besten gaan door naar de finale en hebben recht op nog drie pogingen.

Hoogspringen verwerken volgens W.R.

Inschrijfgeld:   per onderdeel € 1,50 / Estafette geen inschrijfgeld.

De inschrijfgelden komen ten goede aan de organiserende vereniging.

De medailles voor de nummers 1, 2 en 3 worden beschikbaar gesteld door de Vereniging Zeeland Atletiek.

Zo mogelijk zal een vertegenwoordiger van de Regio Commissie op de wedstrijddag aanwezig zijn om de ereprijzen uit te reiken.

Uitnodigingen tot deelname voor deze wedstrijd zal minimaal 5 weken voor de wedstrijddatum aan de verenigingen verzonden worden.

Sluiting inschrijving 2 werkdagen voor de wedstrijd.

1                                                                                 versie 10-09-2020

Reglement Ir. Knaap PupillenCompetitie

Reglement Pupillen Wedstrijden regio 11

De pupillenwedstrijden zijn opgenomen in de baankalender.

(kijk op deze site onder wedstrijden).

Ir. Knaap pupillencompetitie

De Athletics Champs wedstrijden tellen mee voor de klassementen in de Ir. Knaap pupillencompetitie. De klassementen zijn hieronder omschreven onder het kopje “prijzen”. De uitslagen van iedere wedstrijd gaat naar Atletiek.nu die alle mogelijke berekeningen publiceert, wij maken hier gebruik van. Dat betekent dat alle Athletics Champs uitslagen mee tellen voor de eindscores.

Pupillen uit Regio 11 (Zeeland en Goeree-Overflakkee) betalen geen inschrijfgeld.

 ATHLETICS CHAMPS LANDELIJKE COMPETITIE

Vier van de wedstrijden zijn opgenomen in de landelijke competitie, dat heeft geen gevolgen voor de klasseringen van de Ir. Knaap pupillencompetitie.

Het is wel zo dat alleen vooraf gemelde teams ingedeeld worden. De namen van de atleten in deze teams kunnen tot een week voor de wedstrijd doorgegeven worden.

ATHLETICS CHAMPS GEWONE WEDSTRIJDEN

Dat zijn de wedstrijden die niet opgenomen zijn in de landelijke competitie.

Uitnodigingen worden door de organiserende vereniging verstuurd aan de overige verenigingen in onze regio. Inschrijven van de teams door de verenigingen loopt via Atletiek.nu. Dit zijn open wedstrijden, Er kunnen ook teams van buiten de regio meedoen; deze teams moeten € 1,50 per pupil betalen.

De resultaten van deze wedstrijden tellen wel mee voor de Ir. Knaap pupillencompetitie. WEDSTRIJDEN OUDE STIJL

Er kunnen ook wedstrijden zg oude stijl worden georganiseerd.

Deze wedstrijden hebben een andere opzet, de onderdelen en de categorieën zijn in de oude stijl. Op de uitnodiging staan de onderdelen en hoe er ingeschreven kan worden. Dit is een open wedstrijd, er kunnen ook atleetjes van buiten de regio meedoen; deze deelnemers moet € 1,50 betalen.

De resultaten tellen niet mee voor de Ir. Knaap pupillencompetitie.

Prijzen

Er zijn verschillende prijzen beschikbaar.

Ir, Knaap wisselbeker

De Ir. Knaap beker beschikbaar gesteld door de VZA (Vereniging Zeeland Atletiek).

Deze prijs is bestemd voor de best presterende vereniging. Aan de hand van de in elke categorie behaalde punten wordt een totaal klassement opgemaakt van de beste vijf atleten.

Er zijn drie categorieën, A-, B- en C-pupillen. Mini’s doen mee bij de C’s. Jongens en meisjes gemixt.

Alleen de punten van Athletics Champs die op atletiek.nu staan tellen mee.

.Zierikzee Wisselbeker:

De Zierikzee wisselbeker is een prijs voor de vereniging met de procentueel meeste deelnemers aan de pupillenwedstrijden.

Voorbeeld Zierikzee-wisselprijs:

Er zijn 7 wedstrijden die meetellen.

AV’56 heeft op 1 januari 40 pupillen: dan is 40 = 100%; mogelijke deelname 40×7= 280. Het aantal deelnemende kinderen was in de zeven wedstrijden 92. AV’56 heeft dan een score van 32%.

RKHAV heeft op 1 januari 25 pupillen: dan is 35 = 100%; mogelijke deelname 35×7=175. Het aantal deelnemende kinderen was in de zeven wedstrijden 59. RKHAV heeft dan een score van 33%.

RKHAV scoort hoger dan AV’56.

OVERIGE PRIJZEN EN HERINNERINGEN:

Wedstrijden oude stijl – uit te reiken na iedere wedstrijd.

Medailles voor acht categorieën, te weten:

Jongens:   C-, B-, A1 en A2-pupillen

Meisjes:   C-, B-, A1 en A2-pupillen

 • bij driekamp nummers de nummers 1, 2 en 3
 • bij 600/1000 nummers de nummers 1, 2 en 3
 • bij estafette 4 medailles 1e ploeg

Voor elke atleet is een diploma beschikbaar met zijn/haar resultaten.

Athletics Champs wedstrijden

 • Diploma’s

Na iedere Athletics Champs-wedstrijd voor alle atleetjes een diploma.

Diploma’s worden door de Atletiekunie geleverd, het wedstrijdsecretariaat reikt ze tegelijk met de uitslagen uit aan de teambegeleiders.

 • Athletics Champs Competitiewedstrijden

De Athletics Champs competitie kent individuele medailles in vijf gradaties, de kleur is afhankelijk van aantal behaalde punten; er moet aan minimaal drie competitiewedstrijden worden meegedaan. Het overzicht van het behaalde aantal punten staat op atletiek.nu bij de laatste competitie wedstrijd.

Deze medailles worden door de Atletiekunie beschikbaar gesteld.

 • Categorieprijzen:

Er zijn drie categorieën, A-, B- en C-pupillen. Mini’s doen mee bij de C’s. Jongens en meisjes gemixt. Alleen de punten van de Athletics Champs competitiewedstrijden die op atletiek.nu staan tellen mee.

Per wedstrijd en per categorie tellen de vijf atleetjes van iedere vereniging met de meeste punten.

In elke categorie worden drie bekers beschikbaar gesteld door de Atletiekunie.

Versie: 10-09-2020

Zeeuws Kampioenschap Pupillen

Elk jaar zal er een individueel kampioenschap voor pupillen worden gehouden. Deze staat los van de andere wedstrijden en iedere pupil kan inschrijven. 

Dit kampioenschap is een zogenaamd gesloten kampioenschap (andere verenigingen buiten regio 11 kunnen deelnemen echter geen Zeeuws kampioen worden, aparte medailles reserveren hiervoor). 

Resultaten tellen niet mee voor de Ir. Knaap pupillencompetitie. 

Het programma van het individueel pupillen kampioenschap wordt door de organiserende vereniging opgesteld in overleg met de coördinator Technische Zaken van de VZA. Kampioenschappen wordt bij voorkeur niet verspreid over meerdere wedstrijden.

Het is aanbevolen om de volgende onderdelen uit Athletics Champ toe te voegen in het programma:

 • vortex werpen in plaats van balwerpen en
 • hordelopen: 40m en 60m met Athletics champ horden

Inschrijfgeld:   per onderdeel € 1,50 

De inschrijfgelden komen ten goede aan de organiserende vereniging.

De medailles voor de nummers 1, 2 en 3 worden beschikbaar gesteld door de Vereniging Zeeland Atletiek.

Zo mogelijk zal een vertegenwoordiger van de Regio Commissie op de wedstrijddag aanwezig zijn om de ereprijzen uit te reiken.

Uitnodigingen tot deelname voor deze wedstrijd zal minimaal 5 weken voor de wedstrijddatum aan de verenigingen verzonden worden.

Sluiting inschrijving 2 werkdagen voor de wedstrijd.

Mini pupillen kunnen mee doen bij de pupillen C, echter hebben ook zij een apart klassement met Zeeuwse kampioenen.

versie: 10-09-2020

Reglement Crosscompetitie 2020/2021

Opnieuw aangepast schema

 06 feb 2021

27e Grevelingencross

Bruinisse

Flakkee

 13 feb 2021

8e Scheldesportcross

Westdorpe

Scheldesport

 20 feb 2021

28e Den Inkelcross

Kruiningen

AV’56

 27 feb 2021

Kustcross 

Vlissingen

Dynamica

   6 mrt 2021

35e Moerschanscross

Hulst

RKHAV

 13 mrt 2021

35e Elderschanscross (ZK)

Aardenburg

Wielingen

 27 mrt 2021

Deltacross

Westenschouwen

Delta Sport

De verenigingen verplichten zich de in de, eventuele, sponsorovereenkomst vastgelegde regels na te komen bij de door haar in het kader van de Crosscompetitie te organiseren wedstrijden. Momenteel (16-12-2020) is er geen hoofdsponsor bekend, wel zijn 3 subsponsors gevonden waarvan 1 met logo op de startnummers.

Deelname

Voor de wedstrijden geldt een normale open deelname. Deelname door niet Atletiekunieleden is toegestaan. Iedereen, dus ook recreanten en trimmers, wordt opgenomen in de uitslagen en in de puntentelling.

Uitnodigingen

De organiserende vereniging zal 6 weken voor de te organiseren wedstrijd een uitnodiging sturen aan:

 • de tot de regio 11 behorende verenigingen, de coördinator van de crosscompetitie, de speaker, de sponsor, de regionale dag/weekbladen en omroepen (o.a. Sjaak Sinke), Website Atletiek Zeeland, Webmaster Vereniging Zeeland Atletiek

Dagprijzen

Dagprijzen worden door de organiserende vereniging verzorgd. Hierbij is afgesproken dat tot en met de categorie U18 per categorie medailles worden verstrekt. Vanaf categorie U20 zal dat een bos bloemen zijn. Voor de pupillen geldt dat het is aan te bevelen ze allemaal te ‘belonen’ voor hun deelname.

 Aanvangstijden: Voor alle wedstrijden geldt een vast aanvangstijdstip van 12.30 uur.

Leeftijdsklassen

De indeling van leeftijdsklassen over de gehele crosscompetitie gaat voor Masters in op de datum waarop men aan de eerste cross deelneemt. De atleet mag in zijn eigen leeftijdsklasse uitkomen of een naast hogere categorie (M35+ bij senioren, V45+ bij V35+, mannen U20 bij Msen, vrouwen U20 bij Vsen, etc.)

Daarbij hanteren we vanaf heden (conform het wedstrijdreglement) de nieuwe aanduiding voor junioren B en junioren A van U18 respectievelijk U20.

Individueel klassement

Pupillen

A1, A2, B en C jongens en meisjes Let op: Mini’s mogen bij de C’s meedoen

Junioren

C en D jongens en meisjes, mannen U18 en U20, vrouwen U18 en U20

Senioren

Mannen en Vrouwen (masters doen mee in deze categorie, mits bij aanvang crosscompetitie kenbaar gemaakt); Atleten in de categorie U20 kunnen ook kiezen voor de korte cross en komen dan uit samen met de categorieën Heren respectievelijk Dames en worden niet apart geklasseerd.

Masters

Mannen 35+, M45+, M55+, M65+, Vrouwen 35+ , V45+, V55+

Zeeuwse Crosscompetitie winnaar

Voor alle klassen geldt, dat diegene die de meeste punten heeft behaald in de 7 competitiewedstrijden de winnaar van het circuit is. Daarbij geldt dat de beste 5 uitslagen meetellen voor de eindstand.

 

De Vereniging Zeeland Atletiek stelt, samen met de eventuele sponsor, voor de eindklassementen van de pupillen t/m de categorie U18 prijzen beschikbaar. In elke van die genoemde categorieën zijn er 3 prijzen. Voor alle categorieën zijn er bloemen voor de eerste 3 van de eindklassementen.

Puntentelling

De geleverde prestaties per wedstrijd worden uitgedrukt in een puntentotaal conform de verderop vermelde puntentoekenning.

Bij gelijke stand in de eindrangschikking van de crosscompetitie beslist de hoogste individuele prestatie. Brengt dit geen beslissing, dan de tweede, derde of vierde. Brengt ook dit geen oplossing, dan is de aankomstvolgorde van de laatste onderlinge wedstrijdconfrontatie bepalend.

Bij de starts 1 t/m 3 (zie verder) is voor de puntentoekenning de individuele plaats van de atleet in zijn/haar categorie van belang. (Individuele puntentelling voor pupillen t/m junioren C)

In start 4 is sprake van een mix van individuele puntentelling (vrouwen U18, vrouwen U20 en mannen U18) en een groepspuntentelling: Heren (=1 categorie met senioren en masters, evt. U20 en U18), respectievelijk Dames (= 1 categorie met senioren en masters eventueel ook U20 en U18).

In start 5 is er sprake van groepspuntentelling mannen U20, mannen senioren, mannen masters (35+, 45+, 55+ en 65+) en vrouwen senioren en vrouwen masters (35+, 45+ en 55+).

In de uitslagenlijst wordt achter de prestatie de categorie vermeld.

Een atleet die aan een zesde c.q. zevende wedstrijd meedoet krijgt een bonus van respectievelijk 5 en 10 punten. In verband hiermede is het van belang dat een atleet die wel start maar een cross niet uitloopt zich afmeld bij de jury aankomst. De atleet krijgt hiervoor 1 punt. De bonusregel is niet van toepassing op de pupillen.

De puntentelling is als volgt:

01 t/m 10

250

241

233

226

220

215

211

207

203

200

11 t/m 20

197

194

191

188

186

184

182

180

178

176

21 t/m 30

174

172

170

168

166

165

164

163

162

161

31 t/m 40

160

159

158

157

156

155

154

153

152

151

41 t/m 50

150

149

148

147

146

145

144

143

142

141

51 t/m 60

140

139

138

137

136

135

134

133

132

131

61 t/m 70

 130

 etc

 

 

 

 

 

 

 

 

…….

  etc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

181 t/m 190

  10

   9

   8

   7

   6

   5

   5

   5

   5

   5

191 t/m ….

    5

 etc

 

 

 

 

 

 

 

 

Dus minimaal 5 punten indien gefinisht en 1 punt indien wel gestart maar uitgevallen en afgemeld.

Inschrijving en uitslagenverwerking

Ter stimulering van het voorinschrijven en het ontlasten van het wedstrijdsecretariaat op de dag zelf zijn de volgende regels van toepassing:

 1. Voor Inschrijven alleen via inschrijven.nl tot woensdagavond 24.00 uur voorafgaand aan de wedstrijddag op zaterdag;
 2. Indien men via de vereniging in wil schrijven dient het secretariaat uitwedstrijden zelf de atleten in te schrijven via inschrijven.nl tot uiterlijk woensdagavond 24.00 uur. .
 3. Indien via inschrijven.nl wordt ingeschreven dan dient een geldig bankrekeningnummer vermeld te worden (ook door het secretariaat uitwedstrijden; dit kan het nummer van de eigen vereniging zijn, bijvoorbeeld omdat men eigen leden voor bepaalde categorieën korting geeft);
 4. Alle betalingen komen via na-incasso binnen bij penningmeester van de organiserende vereniging;
 5. Indien men zich inschrijft (via inschrijven.nl) voor alle wedstrijden van de crosscompetitie geldt er een tarief gelijk aan 5x het voor-inschrijftarief van de betreffende categorie.
 6. Wanneer de atleet van een langere afstand naar de korte afstand gaat of omgekeerd moet dat gemeld worden, betaling is dan niet nodig als men voor de gehele competitie heeft ingeschreven. Bij het secretariaat dient op de wedstrijddag zelf een nieuw nummer verkregen te worden passend bij de betreffende categorie; dit is eveneens van toepassing indien men deelneemt in de naast hogere wedstrijdcategorie.
 7. Het bedrag van degenen die voor de gehele crosscompetitie hebben ingeschreven wordt door penningmeester verdeeld over de bij de VZA aangesloten verenigingen die een cross organiseren die deel uitmaakt van de competitie.
 8. Alle betalingen van de inschrijvingen voor de gehele crosscompetitie komen via na-incasso binnen bij penningmeester VZA die ze vervolgens (na aftrek van kosten) overmaakt op rekeningnummer van de organiserende vereniging;

In verband met AU richtlijnen inzake Corona is na-inschrijven op de dag zelf niet mogelijk!

*) mocht de situatie ten gunste keren dan wordt dit aangepast en tijdig (1 week voorafgaand aan de wedstrijddag) door de organiserende vereniging gecommuniceerd

Vanaf www.inschrijven.nl worden de deelnemers overgenomen in het door VZA gehanteerde systeem; van daaruit worden de deelnemerslijsten opgesteld en startnummers toegekend.

De indeling van de startnummers is als volgt:

Alle categorieën in alle starts (zie het chronoloog) behalve de onderstaande 3 categorieën: 001-875 wit.

Start 4 Heren korte cross       999-900 licht groen

Dames korte cross      999-900 licht groen

Meisjes jun B               899-876 licht groen

Het is in verband met (1) de ronde telling bij de korte cross en (2) de toekenning en verwerking van de punten van groot belang dat deze indeling van startnummers aangehouden wordt.

De uitslagen van de wedstrijden worden vanuit de VZA verzonden via email naar:

Wil Zweemer

wilzweemer@zeelandnet.nl

Speaker

mwarrens@zeelandnet.nl

PZC/Sjaak Sinke

aeromad@zeelandnet.nl

Sponsor

 

AV’56

webmaster@av56.nl

Delta Sport

webmaster@avdeltasport.nl

 

Dynamica

 

r.dellebeke@zeelandnet.nl

avael@zeelandnet.nl

AV Flakkee

wedsecr-senioren@avflakkee.nl

wedsecr-jeugd@avflakkee.nl

RKHAV

ws-uit@rkhav.nl

Scheldesport

inschrijvingen@avscheldesport.nl

De Wielingen

ahooft@zeelandnet.nl

VZA

webmaster@zeelandatletiek.nl

avael@zeelandnet.nl; mike@niepce.nl

Atletiek Zeeland

info@atletiekzeeland.nl

Atletiekunie

uitslagen@atletiekunie.nl

Recordlijsten VZA

ranglijsten@zeelandatletiek.nl

Omroep Zeeland

sport@omroepzeeland.nl

                  coördinator crosscompetitie

 

   

Uitslagen en standen op Internet

De uitslagen van de wedstrijden worden op my.raceresult.com gepubliceerd en zullen samen met de standen van de crosscompetitie toegezonden worden aan de webmasters van de verenigingen toegezonden met het verzoek deze zo snel mogelijk op de website te plaatsen.

Alle voor de crosscompetitie van belang zijnde zaken (waaronder reglement, aankondiging wedstrijden, uitslagen en standen) zullen daar worden gepubliceerd of via koppelingen bereikt.

Bijkomende wedstrijdbepalingen:

De verenigingen dienen ten aanzien van de afstanden rekening te houden met de hierover gemaakte afspraken wat betreft lengte, aantal rondes en parkoersinrichting (hindernissen cross-trail).

Chronoloog (starten mag; ook al is prijsuitreiking nog gaande)

start    tijd                  categorie                                                                  afstand (zie ook bijlage)

1

12.30 uur

Meisjes/jongens pupillen C

Ca 1000 meter

 

 

12.35 uur

Meisjes/Jongens pupillen B

 

 

2

12.40 uur

Meisjes/Jongens pupillen A1

Ca 1000 meter

 

 

12.45 uur

Meisjes/Jongens pupillen A2

 

 

 

12.50 uur

Prijsuitreiking starts 1 en 2

 

 

3

13.00 uur

Meisjes Junioren D en C

Ca 2000 meter

 

 

13.15 uur

Jongens Junioren D en C

Ca 2000 meter

 

 

13.30 uur

Prijsuitreiking starts 3

 

 

4

13.40 uur

Vrouwen U18, mannen U18, vrouwen U20, Korte Cross (Dames^) en (Heren*)

Ca 2000-3000 meter Mannen U18 en vrouwen U20 ronde extra (ca 4600 m)

 

5

14.10 uur

Cross-trail mannen U20 /Vrouwen/Mannen/  

Masters vrouwen en Masters mannen

Ca 8000 tot 11000 meter (met ander en/of verlengd parkoers)

 

 

14.15 uur

Prijsuitreiking start 4

 

 

 

15.00 uur

Prijsuitreiking start 5

 

 

 

Groepen 1 respectievelijk 2 kunnen eventueel samengevoegd worden (bij minder dan 25 deelnemers gezamenlijk) en starten dan om 12.35 respectievelijk 12.45.

^als vrouwen U20 meedoen in de korte cross zijn ze ingedeeld bij Dames

*als  mannen U20 meedoen in de korte cross zijn ze ingedeeld bij Heren

 

 

           

 

Startnummers

Bij de crosscompetitie wordt gebruik gemaakt van de door de VZA beschikbaar gestelde startnummers. Elke deelnemende atleet krijgt een vast startnummer wat voor de gehele competitie en het Zeeuws Kampioenschap Cross hetzelfde is. De atleet moet dit nummer dus bij zich houden en elke keer meenemen.

Degenen die deelnemen aan gecombineerde start 4 zullen verschillende gekleurde startnummers dragen waardoor duidelijk is hoeveel rondes gelopen dienen te worden (of dat men bij de verkeerde start staat).

Elke atleet kan maar één startnummer per afstand hebben. Dit betekent dat als een deelnemer zijn eerste wedstrijd in start 4 loopt (korte cross) en de volgende wedstrijd(en) start 5 hij voor aanvang start 5 een ander startnummer moet krijgen. Als een vrouw U20 (qua leeftijd) meedoet bij de korte cross heeft zij een ander startnummer (nl van de Dames korte cross) dan indien ze meedoet in haar eigen categorie als vrouw U20.

Atleten zijn verplicht onder dit vaste startnummer deel te nemen aan de wedstrijden van de crosscompetitie en het Zeeuws Kampioenschap.

Het startnummer dient zodanig (op de borst) gedragen te worden dat de sponsornaam duidelijk zichtbaar is. In verband met de aankomstcontrole is het belangrijk dat het startnummer op de vier hoeken wordt vastgemaakt. Het gebruik van spelden heeft dan de voorkeur. Het gebruik van de zogenaamde elastieken banden is niet toegestaan omdat nummerherkenning wordt bemoeilijkt. Ook magneetjes zijn niet toegestaan vanwege de mogelijke verstoring van de automatische tijdregistratie met Raceresult.

Voorafgaand aan elke wedstrijd wordt aan de organiserende vereniging een overzicht verstrekt van te gebruiken en reeds uitgegeven startnummers zodat controle van de inschrijving mogelijk is.

Bij verlies of in ongerede raken van het eigen startnummer zal een met de handgeschreven startnummer moeten worden aangemaakt. Dit dient duidelijk leesbaar te zijn en kan op het wedstrijdsecretariaat worden opgehaald. Er wordt geen nieuw nummer aangemaakt. Hiervoor zijn ca 100 startnummers gereserveerd die bijvoorbeeld met een sticker zijn te nummeren (met het oude nummer dus).

Bij het aanmelden van wedstrijdatleten voor een cross dienen naam, vereniging en licentienummer opgegeven te worden. Dit omdat de uitslag digitaal naar de Atletiekunie moet worden gezonden.

Tijdwaarneming en volgorde van aankomst

De regio stelt voor elke wedstrijd de tijd/aankomstwaarneming ter beschikking.

Het is noodzakelijk dat de organiserende vereniging ook een aankomstregistratie bijhoudt (van bijvoorbeeld de eerste 10 finishers) teneinde bij eventuele verschillen een vergelijking te kunnen maken.

Opmerkingen over de uitslagen dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen drie werkdagen na de betreffende wedstrijd doorgegeven te worden aan de coördinator crosscompetitie.

Inschrijfgelden.

Het inschrijfgeld voor alle wedstrijden is gelijk. Indien men zich vooraf inschrijft voor alle wedstrijden tegelijk geldt een tarief van 5x het voorinschrijven (bv pupillen € 10,00 en overigen niet AU € 30,00)

 

Categorie (leeftijd)

Voorinschrijven AU-leden

Voorinschrijven niet AU-leden

Na inschrijving ter plekke *)

pupillen

€ 2,00

 € 3,00

 € 4,00

junioren t/m U18

€ 2,50

 € 4,00

 € 5,00

overigen

€ 4,00

 € 6,00

 € 8,00

Enkele verplichtingen ten aanzien van de Sponsornaam (indien van toepassing)

 

Alle startnummers dienen voorzien te zijn van de Sponsornaam. De  door de Sponsor beschikbaar gestelde uitingen dienen duidelijk zichtbaar te worden bevestigd. Een mogelijke opblaasboog of grote tent die bij niet al te veel wind als start en/of finish is te gebruiken, zal zo mogelijk beschikbaar komen. Indien dit niet mogelijk is (vergunning technisch niet toegestaan) kan in overleg een andere locatie gekozen worden of op een andere wijze een voorziening getroffen.

Op de uitnodigingen en de uitslagen van de wedstrijden dient het sponsorlogo duidelijk vermeld te worden.

Als er sprake is van andere (co)sponsors bij een wedstrijd, dan dient dit uiterlijk 6 weken voor de betreffende wedstrijd met de Sponsor te worden overlegd via de coördinator van de crosscompetitie.

Voor resterende vragen over alle zaken aangaande de crosscompetitie kunt u terecht bij de coördinator crosscompetitie (bij voorkeur via wilzweemer@zeelandnet.nl). 

 

Versie: 16-12-2020

Reglementen

Spelregels voor een eerlijk en planmatig verloop van de wedstrijden en toekenning waarderingen.

Crosscompetitie

Ir. Knaap Pupillencompetitie

Zeeuws kampioenschap pupillen

Open Zeeuwse Kampioenschappen C / D Junioren Individueel

Open Zeeuwse Kampioenschappen C / D Junioren Meerkamp

Open Zeeuws Kampioenschappen Senioren, Masters, U20 en U18

Regio Ontmoeting Pupillen en C/ D Junioren

Prestatiebekers VZA

Waarderingsembleem Jeugd

Zeeuwse Records

Kandidaat stelling bijzondere wedstrijden VZA en ZK’s

Prestatiebekers VZA

De prestatiebekers van de VZA kunnen jaarlijks worden uitgereikt in de volgende categorieën:

Atleet van het jaar Vrouwen Senioren / A jun

Atleet van het jaar Mannen Senioren / A jun

Master van het jaar ( Beker Sport Zeeland)

Sportteam van het jaar

Bijzondere verdiensten (Adrie de Munck beker)

Criteria

Om in aanmerking te komen voor de prestatiebeker dient de sporter of de sportploeg licentiehouder te zijn van een van de aangesloten verenigingen van de VZA. De sporter / sportploeg moet nationaal of internationaal een aansprekende prestatie hebben neergezet.

Criteria voor een aansprekende prestatie zijn: Het behalen van een finaleplaats bij Nationale of Internationale Kampioenschappen (NK, EK, WK, Universiade) of topwedstrijden. Op onderdelen waarop geen finaleplaatsen van toepassing zijn, dient minimaal een plaats bij de eerste acht op een NK of minimaal een 12e plaats bij EK/WK te zijn behaald. Het behalen van een plaats bij de eerste tien bij een landelijke top(weg)wedstrijd. Ook bijvoorbeeld het behalen van een nationaal record in een bepaalde (master)categorie.

Bijzondere verdiensten:

De persoon of groepering dient zich bijzonder verdienstelijk te hebben gemaakt voor de atletiek in het werkgebied van de VZA. De activiteiten moeten uitgaan boven het normale niveau en een voorbeeldfunctie hebben. Daartoe kunnen onder meer behoren het stimuleren en activeren van de atletiek. Alle activiteiten moeten bezien worden in het licht van de er aan te besteden tijd, de gedragen verantwoordelijkheid, de bestede energie, de getoonde inzet alsmede het resultaat.

Procedure

1 maart          Uiterlijke datum waarop beslist wordt over de uiteindelijke laureaat(a)t(en)

De coördinator ranglijsten werkt een overzicht uit van de geleverde (beste en aansprekende) prestaties en hanteert daarbij (ten behoeve van onderlinge vergelijking) de landelijke puntentellingen. Het bestuur neemt op basis van dit overzicht een besluit ten aanzien van het wel of niet opnemen van de kandidaten uit het overzicht voor een bepaalde categorie (een categorie kan dus leeg zijn). Vervolgens wordt een volgorde bepaald op basis van zowel de puntentellingen als de meer subjectieve criteria van aantal geleverde aansprekende prestaties als de wijze waarop de atleet/atlete zich (positief) manifesteert. Deze volgorde wordt met een korte toelichting door de secretaris in de voorjaarsvergadering ter vaststelling voorgedragen.

De voordracht voor de bijzondere verdiensten dient een korte opsomming van de redenen van kandidaatstelling te bevatten. De voordracht dient gezonden te worden aan de secretaris van de VZA. Door het bestuur wordt beslist of de voordracht ter vaststelling aan de voorjaarsvergadering zal worden voorgelegd.

Uitreiking prestatiebekers

De winnaars van de prestatiebekers van de VZA worden bekend gemaakt op de in het voorjaar te houden Algemene Ledenvergadering van de VZA.  De prestatiebekers worden door één of meerdere bestuursleden van de VZA binnen één maand na de bekendmaking van de stemming uitgereikt tijdens bijvoorbeeld een training, wedstrijd of ledenvergadering van de vereniging van de winnaar. Van deze termijn kan alleen worden afgeweken indien zich op korte termijn een bijzondere gebeurtenis voordoet.

De pers zal geïnformeerd worden voor de overhandiging van de prestatiebekers. Tevens zal er op de website van de VZA een artikel geplaatst worden over de winnaars van de prestatiebekers. Bij de uitreiking worden alle genomineerden genoemd en wordt de motivatie gegeven waarom voor de laureaat is gekozen.

Vastgesteld in de vergadering van de VZA d.d. 19 november 2018

WaarderingsEmbleem Jeugd

Reglement WaarderingsEmbleem Jeugd

Uitreiking vindt jaarlijks plaats op de Algemene Ledenvergadering van de Regio Commissie.

Namens de betreffende atlete of atleet wordt het embleem door de ter vergadering aanwezig zijnde verenigingsafgevaardigde in ontvangst genomen.

Het afdelingsbestuur, daartoe gemachtigd door de Algemene Vergadering, zal haar keuze doen, met inachtneming van de navolgende richtlijnen:

a. in aanmerking komen zij, meisjes en jongens, uitkomende in de categorie B en A.

b. geëindigd zijnde bij de eerste drie op een individueel nummer en/of als lid van een

estafetteploeg tijdens een Nederlands Kampioenschap,

c. voorkomend op de Nederlandse Bestenlijst in de rangschikking van de 1e t/m 10e

d. plaats voor wat betreft een individueel nummer. Als lid van een estafetteploeg

afhangend van het aantal vermelde ploegen, zulks ter beoordeling van het

afdelingsbestuur.

Een atlete of atleet kan het embleem slechts éénmaal toegewezen krijgen.

Een ontbindende factor van artikel 3 kan zijn, indien hij of zij sportieve plichten tegenover de Regio Commissie, district of nationale bond, vereniging of mede atletiek beoefenaars zou verzaken of zou hebben verzaakt.

 

Zeeuwse Records (ZR)

Reglement Zeeuwse Records (ZR)

 Algemeen:

 1. Zeeuwse Records behoeven niet te worden aangevraagd.
 2. Er bestaan records voor baanwedstrijden, indoorwedstrijden en wegwedstrijden.
 3. De onderstaande regels voor de Zeeuwse Records gelden voor junioren A, senioren en de masters per 5-jaars-categorie.
 4. Voor jongere atleten gelden minder strenge regels. Zij vallen daarom niet onder deze regels en ontvangen ook geen recorddiploma.
 5. Ieder behaald record dat aan onderstaande regels voldoet wordt erkend en voor de recordhouder wordt een recorddiploma gemaakt.
 6. Worden er in 1 wedstrijd op een onderdeel meer records behaald, dan wordt alleen de beste prestatie erkend.

Regels voor de Zeeuwse Records:

 1. Een Zeeuws Record wordt erkend als het een evenaring of een verbetering betreft van een bestaand record.
 2. Een prestatie behaald op een onderdeel waarvan geen Zeeuws Record bestaat wordt als Zeeuws Record erkend, mits dat onderdeel genoemd wordt in het laatst bekende Wedstrijdreglement van de Atletiekunie in de bijlage ‘Aanbevolen wedstrijdprogramma’.
 3. De betreffende atleet moet wedstrijdlid zijn van een atletiekvereniging in regio 11 (Zeeland en Goeree Overflakkee) of wedstrijdlid zijn van een andere atletiekvereniging, maar wel in Zeeland wonen.
 4. De records moeten voldoen aan de regels voor windmeting.
 5. Bij wegwedstrijden moet de afstand opgemeten zijn en de juiste lengte hebben.
 6. De officiële uitslag moet bij de beoordelaar van de records bekend zijn. Deze is door te geven aan ranglijstbeheer@zeelandnet.nl.

Goes,
10 september 2015
herzien: 25 mei 2018

Open Zeeuwse Kampioenschappen Senioren Masters, U20 en U18 Individueel

Open Zeeuwse Kampioenschappen Senioren, Masters, U20 en U18  individueel

Onderdelen waarin Zeeuwse Kampioenschappen kunnen worden gehouden voor Senioren, Masters, U20 en U18 individueel zijn:

Alle groepen: 100 -200 – 400 -800 – 1500 – 3000  ver – hoog – kogel – discus – speer – polshoog

Verder voor de Senioren, Masters en de U20 een 5000

NB: De vaststelling van het programma zal door de organiserende vereniging in overleg met de technische coördinator van de Regio Commissie geschieden.

Bij de masters zijn er kampioenschappen in een categorie waarbij de uitslag via Age Grading wordt berekend.

Inschrijfgeld: Masters, Senioren U20 en U18 € 2,00 per onderdeel. De inschrijfgelden komen ten goede aan de organiserende vereniging. Op de individuele onderdelen komen 6 deelnemers in de finale.

Het kampioenschap gaat door bij ‘voor-inschrijving’ van 3 deelnemer.

Bij onvoldoende inschrijving behouden wij ons het recht voor om daar -waar mogelijk- categorieën samen te voegen.

In geval van samenvoeging zal het kampioenschap in de hoogste klasse verwerkt worden (met in acht neming van de daarbij geldende afstanden en gewichten).

Samenvoeging van categorieën zal geschieden in overleg met de technisch commissaris van de Regio Commissie.

Uitnodigingen zullen 5 weken voor de wedstrijd aan de verenigingen verzonden worden.

Sluiting inschrijving 2 werkdagen voor de wedstrijd.

De medailles voor de nr. 1, 2 en 3 worden beschikbaar gesteld door de Vereniging Zeeland Atletiek.

Zo mogelijk zal een vertegenwoordiger van de Regio Commissie op de wedstrijd aanwezig zijn om de ereprijzen uit te reiken.

versie: 10-09-2020