Open Zeeuwse Kampioenschappen Senioren en Junioren A / B Individueel

Open Zeeuwse Kampioenschappen Senioren, Masters en Junioren A / B individueel

Onderdelen waarin Zeeuwse Kampioenschappen kunnen worden gehouden voor Senioren, Masters en Junioren AB individueel zijn:

Alle groepen: 100 -200 – 400 -800 – 1500 – 3000

ver – hoog – kogel – discus – speer – polshoog

Verder voor de Senioren, Masters en de Junioren A een 5000

NB: De vaststelling van het programma zal door de organiserende vereniging in overleg met de technische coördinator van de Regio Commissie geschieden.

Bij de masters zijn er kampioenschappen in de categorieën 35+, 40+ en 50+.  

(Hierbij gelden de regels zoals deze genoemd worden voor deze categorieën in de aanvullende regels voor Masters in het wedstrijdreglement van de Atletiekunie. Zo zal een Master 60+ wil hij/zij ZK 50+ genoemd worden, bij het kogelstoten met een kogel van een master 50 + geworpen moeten hebben).

Inschrijfgeld: Senioren en AB Junioren per onderdeel. De inschrijfgelden komen ten goede aan de organiserende vereniging. Op de individuele onderdelen komen 6 deelnemers in de finale.

Het kampioenschap gaat door bij ‘voor-inschrijving’ van 3 deelnemer.

Bij onvoldoende inschrijving behouden wij ons het recht voor om daar -waar mogelijk- categorieën samen te voegen.

In geval van samenvoeging zal het kampioenschap in de hoogste klasse verwerkt worden (met in acht neming van de daarbij geldende afstanden en gewichten).

Samenvoeging van categorieën zal geschieden in overleg met de technisch commissaris van de Regio Commissie.

Uitnodigingen zullen 5 weken voor de wedstrijd aan de verenigingen verzonden worden.

Sluiting inschrijving 10 dagen voor de wedstrijd.

Een week voor de wedstrijd ontvangen alle deelnemende verenigingen een chronologisch overzicht, met daarop vermeld alle op de wedstrijd van belang zijnde gegevens.

De medailles voor de nr. 1, 2 en 3 worden beschikbaar gesteld door de Vereniging Zeeland Atletiek.

Zo mogelijk zal een vertegenwoordiger van de Regio Commissie op de wedstrijd aanwezig zijn om de ereprijzen uit te reiken.