Reglement De Zeeuwse Verzekeringen Crosscompetitie 2019/2020

 

Reglement “De Zeeuwse Verzekeringen Crosscompetitie” 2019/2020

Programma

2 nov 2019

34e Moerschanscross

Hulst

RKHAV

23 nov 2019

34e Elderschanscross

Aardenburg

Wielingen

7 dec 2019

27e Inkelcross

Kruiningen

AV’56

11 jan 2020

Deltacross

Westenschouwen

Delta Sport

25 jan 2020

7e Scheldesportcross

Westdorpe

Scheldesport

8 feb 2020

26e Grevelingencross

Bruinisse

Flakkee

29 feb 2020

Kustcross (tevens ZK)

Vlissingen

Dynamica

Algemeen

De verenigingen verplichten zich de in de sponsorovereenkomst vastgelegde regels na te komen bij de door haar in het kader van de Crosscompetitie te organiseren wedstrijden.

Deelname

Voor de wedstrijden geldt een normale open deelname. Deelname door niet Atletiekunieleden is toegestaan. Iedereen, dus ook recreanten en trimmers, wordt opgenomen in de uitslagen en in de puntentelling.

Uitnodigingen

De organiserende vereniging zal 6 weken voor de te organiseren wedstrijd een uitnodiging sturen aan:

  • de tot de regio 11 behorende verenigingen, de coördinator van de crosscompetitie, de speaker, de sponsor, de regionale dag/weekbladen en omroepen, Sjaak Sinke, Website Atletiek Zeeland, Webmaster Vereniging Zeeland Atletiek

Dagprijzen

Dagprijzen worden door de organiserende vereniging verzorgd. Hierbij is afgesproken dat tot en met de B junioren per categorie medailles worden verstrekt. Vanaf de A junioren zal dat een bos bloemen zijn. Voor de pupillen geldt dat het is aan te bevelen ze allemaal te ‘belonen’ voor hun deelname.

Aanvangstijden: Voor alle wedstrijden geldt een vast aanvangstijdstip van 12.30 uur.

Leeftijdsklassen

De indeling van leeftijdsklassen over de gehele crosscompetitie gaat voor Masters in op de datum waarop men aan de eerste cross deelneemt. De atleet mag in zijn eigen leeftijdsklasse uitkomen of een naast hogere categorie (M35+ bij senioren, V45+ bij V35+, JA bij Msen, JB bij JA, MA bij Vsen, etc.)

Individueel klassement

Pupillen

A1, A2, B en C jongens en meisjes Let op: Mini’s mogen bij de C’s meedoen

Junioren

A, B, C en D jongens en meisjes

Senioren

Mannen en Vrouwen (masters doen mee in deze categorie, mits bij aanvang crosscompetitie kenbaar gemaakt); Jongens A en Meisjes A kunnen ook kiezen voor de korte cross en komen dan uit samen met de categorieën Heren respectievelijk Dames.

Masters

Mannen 35+, M45+, M55+, M65+, Vrouwen 35+ , V45+, V55+

Zeeuwse Crosscompetitie winnaar

Voor alle klassen geldt, dat diegene die de meeste punten heeft behaald in de 7 competitiewedstrijden de winnaar van het circuit is. Daarbij geldt dat de beste 5 uitslagen meetellen voor de eindstand.

De Vereniging Zeeland Atletiek stelt, samen met de sponsor, voor de eindklassementen van de pupillen t/m de B-junioren prijzen beschikbaar. In elke van die genoemde categorieën zijn er 3 prijzen. Voor alle categorieën zijn er bloemen voor de eerste 3 van de eindklassementen.

Puntentelling

De geleverde prestaties per wedstrijd worden uitgedrukt in een puntentotaal conform de verderop vermelde puntentoekenning.

Bij gelijke stand in de eindrangschikking van de crosscompetitie beslist de hoogste individuele prestatie. Brengt dit geen beslissing, dan de tweede, derde of vierde. Brengt ook dit geen oplossing, dan is de aankomstvolgorde van de laatste onderlinge wedstrijdconfrontatie bepalend.

Bij de starts 1 t/m 3 (zie verder) is voor de puntentoekenning de individuele plaats van de atleet in zijn/haar categorie van belang. (Individuele puntentelling voor pupillen t/m junioren C)

In start 4 is sprake van een mix van individuele puntentelling (jongens B en meisjes B en meisjes A) en een groepspuntentelling: Heren (=1 categorie met jongens A, senioren en masters, evt. jongens B), respectievelijk Dames (= 1 categorie met meisjes A, senioren en masters eventueel ook meisjes B).

In start 5 is er sprake van groepspuntentelling jongens A, mannen senioren, mannen masters (35+, 45+, 55+ en 65+) en vrouwen senioren en vrouwen masters (35+, 45+ en 55+).

In de uitslagenlijst wordt achter de prestatie de categorie vermeld.

Een atleet die aan een zesde c.q. zevende wedstrijd meedoet krijgt een bonus van respectievelijk 5 en 10 punten, In verband hiermede is het van belang dat een atleet die wel start maar een cross niet uitloopt zich afmeld bij de jury aankomst. De atleet krijgt hiervoor 1 punt. De bonusregel is niet van toepassing op de pupillen.

De puntentelling is als volgt:

01 t/m 10

250

241

233

226

220

215

211

207

203

200

11 t/m 20

197

194

191

188

186

184

182

180

178

176

21 t/m 30

174

172

170

168

166

165

164

163

162

161

31 t/m 40

160

159

158

157

156

155

154

153

152

151

41 t/m 50

150

149

148

147

146

145

144

143

142

141

51 t/m 60

140

139

138

137

136

135

134

133

132

131

61 t/m 70

130

etc

               

…….

etc

                 

181 t/m 190

10

9

8

7

6

5

5

5

5

5

191 t/m ….

5

etc

               

Dus minimaal 5 punten indien gefinisht en 1 punt indien wel gestart maar uitgevallen en afgemeld.

Inschrijving en uitslagenverwerking

Ter stimulering van het voorinschrijven en het ontlasten van het wedstrijdsecretariaat op de dag zelf zijn de volgende regels van toepassing:

  1. Voor Inschrijven alleen via www.inschrijven.nl tot donderdagavond 24.00 uur voorafgaand aan de wedstrijddag op zaterdag;

  2. Indien men via de vereniging in wil schrijven dient het secretariaat uitwedstrijden zelf de atleten in te schrijven via www.inschrijven.nll tot uiterlijk donderdagavond 24.00 uur.

  3. Na donderdag is inschrijven slechts mogelijk tegen na-inschrijftarief op de dag zelf (minimaal 1 uur voor aanvang wedstrijd aanwezig en gemeld bij het secretariaat);

  4. Indien via www.inschrijven.nl wordt ingeschreven dan dient een geldig bankrekeningnummer vermeld te worden (ook door het secretariaat uitwedstrijden; dit kan het nummer van de eigen vereniging zijn, bijvoorbeeld omdat men eigen leden voor bepaalde categorieën korting geeft);

  5. Alle betalingen komen via na-incasso binnen bij penningmeester VZA die ze vervolgens (na aftrek van kosten) overmaakt op rekeningnummer van de organiserende vereniging;

  6. Wanneer de atleet van een langere afstand naar de korte afstand gaat of omgekeerd moet dat gemeld worden, betaling is dan niet nodig als men voor de gehele competitie heeft ingeschreven. Bij het secretariaat dient op de wedstrijddag zelf een nieuw nummer verkregen te worden passend bij de betreffende categorie; dit is eveneens van toepassing indien men deelneemt in de naast hogere wedstrijdcategorie.

  7. Indien men zich inschrijft (via www.inschrijven.nl) voor alle wedstrijden van de crosscompetitie geldt er een tarief gelijk aan 5x het voor-inschrijftarief van de betreffende categorie.

  8. Het bedrag van degenen die voor de gehele crosscompetitie hebben ingeschreven wordt door penningmeester verdeeld over de bij de VZA aangesloten verenigingen die een cross organiseren die deel uitmaakt van de competitie.

In verband met de drukte op de dag zelf is er het dringende verzoek om zo min mogelijk na-inschrijvingen te hebben en een aanmelding tot uiterlijk 1 uur voorafgaand aan de start te accepteren; het invoeren is in verband met de strakke programmering nauwelijks mogelijk en een potentiële bron van fouten. Indien men later inschrijft is vermelding in de uitslag niet te garanderen !

Vanaf www.inschrijven.nl worden de deelnemers overgenomen door Sjaak Sinke; deze stelt de deelnemerslijsten op en kent de startnummers toe. Na inschrijvingen alleen op de wedstrijddag zelf ter plaatse via het secretariaat.

De indeling van de startnummers is als volgt:

Alle categorieën in alle starts (zie het chronoloog) behalve de onderstaande 3 categorieën: 001-875 wit.

Start 4 Heren korte cross 999-900 licht groen

Dames korte cross 999-900 licht groen

Meisjes jun B 899-876 licht groen

Het is in verband met (1) de rondetelling bij de korte cross en (2) de toekenning en verwerking van de punten van groot belang dat deze indeling van startnummers aangehouden wordt.

De deelnemerslijsten t.b.v. de jury worden verzorgd door Sjaak Sinke (aeromad@zeelandnet.nl).

De uitslagen van de wedstrijden worden voor de VZA door Sjaak Sinke verzonden via email naar:

Wil Zweemer

wilzweemer@zeelandnet.nl

Speaker

mwarrens@zeelandnet.nl

PZC/Sjaak Sinke

aeromad@zeelandnet.nl

Sponsor

rsuerink@dezeeuwse.nl

AV’56

webmaster@av56.nl

Delta Sport

webmaster@avdeltasport.nl

Dynamica

r.dellebeke@zeelandnet.nl

erikjanson@zeelandnet.nl

AV Flakkee

wedsecr-senioren@avflakkee.nl

wedsecr-jeugd@avflakkee.nl

RKHAV

ws-uit@rkhav.nl

Scheldesport

inschrijvingen@avscheldesport.nl

De Wielingen

ahooft@zeelandnet.nl

VZA

webmaster@zeelandatletiek.nl

Atletiek Zeeland

info@atletiekzeeland.nl

Atletiekunie

uitslagen@atletiekunie.nl

Recordlijsten VZA

ranglijsten@zeelandatletiek.nl

Omroep Zeeland

sport@omroepzeeland.nl

coördinator crosscompetitie

Uitslagen en standen op Internet

Via Sjaak Sinke zullen de uitslagen van de wedstrijden en de standen van de Zeeuwse Verzekeringen Crosscompetitie aan de webmasters van de verenigingen worden toegezonden met het verzoek deze zo snel mogelijk op de website te plaatsen.

Alle voor de crosscompetitie van belang zijnde zaken (waaronder reglement, aankondiging wedstrijden, uitslagen en standen) zullen daar worden gepubliceerd of via koppelingen bereikt.

Bijkomende wedstrijdbepalingen:

De verenigingen dienen ten aanzien van de afstanden rekening te houden met de hierover gemaakte afspraken wat betreft lengte, aantal rondes en parkoersinrichting (hindernissen cross-trail).

Chronoloog (starten mag; ook al is prijsuitreiking nog gaande)

start tijd categorie afstand (zie ook bijlage)

1

12.30 uur

Meisjes/jongens pupillen C

Ca 1000 meter

 
 

12.35 uur

Meisjes/Jongens pupillen B

   

2

12.40 uur

Meisjes/Jongens pupillen A1

Ca 1000 meter

 
 

12.45 uur

Meisjes/Jongens pupillen A2

   
 

12.50 uur

Prijsuitreiking starts 1 en 2

   

3

13.00 uur

Meisjes Junioren D en C

Ca 2000 meter

 
 

13.15 uur

Jongens Junioren D en C

Ca 2000 meter

 
 

13.30 uur

Prijsuitreiking starts 3

   

4

13.40 uur

Meisjes junioren B (MB), Jongens junioren B (JB), Meisjes A, Korte Cross (Dames^) en (Heren*)

Ca 2000-3000 meter

Jongens B en Meisjes A ronde extra (ca 4600 meter)

 

5

14.10 uur

Cross-trail JA /Vrouwen/Mannen/

Masters vrouwen en Masters mannen

Ca 8000 tot 11000 meter (met ander en/of verlengd parkoers)

 
 

14.00 uur of 14.15 uur

Prijsuitreiking start 4

   
 

15.00 uur

Prijsuitreiking start 5

   

Groepen 1 respectievelijk 2 kunnen eventueel samengevoegd worden (bij minder dan 25 deelnemers gezamenlijk) en starten dan om 12.35 respectievelijk 12.45.

^als Meisjes A mee doen in de korte cross zijn ze ingedeeld bij Dames

*als Jongens A mee doen in de korte cross zijn ze ingedeeld bij Heren

 

Startnummers

Bij de crosscompetitie wordt gebruik gemaakt van de door de VZA beschikbaar gestelde startnummers. Elke deelnemende atleet krijgt een vast startnummer wat voor de gehele competitie en het Zeeuws Kampioenschap Cross hetzelfde is. De atleet moet dit nummer dus bij zich houden en elke keer meenemen.

Degenen die deelnemen aan gecombineerde start 4 zullen verschillende gekleurde startnummers dragen waardoor duidelijk is hoeveel rondes gelopen dienen te worden (of dat men bij de verkeerde start staat).

Elke atleet kan maar één startnummer per afstand hebben. Dit betekent dat als een jongen A of senior zijn eerste wedstrijd in start 4 loopt (korte cross) en de volgende wedstrijd(en) start 5 hij voor aanvang start 5 een ander startnummer moet krijgen. Als een meisje A (qua leeftijd) meedoet bij de korte cross heeft zij een ander startnummer dan indien ze meedoet als Meisje Junior A.

Atleten zijn verplicht onder dit vaste startnummer deel te nemen aan de wedstrijden van de crosscompetitie en het Zeeuws Kampioenschap.

Het startnummer dient zodanig (op de borst) gedragen te worden dat de sponsornaam duidelijk zichtbaar is. In verband met de aankomstcontrole is het belangrijk dat het startnummer op de vier hoeken wordt vastgemaakt. Het gebruik van spelden heeft dan de voorkeur. Het gebruik van de zogenaamde elastieken banden is niet toegestaan omdat nummerherkenning wordt bemoeilijkt.

Voorafgaand aan elke wedstrijd wordt aan de organiserende vereniging een overzicht verstrekt van te gebruiken en reeds uitgegeven startnummers zodat controle van de inschrijving mogelijk is.

Bij verlies of in ongerede raken van het eigen startnummer zal een met de hand geschreven startnummer moeten worden aangemaakt. Dit dient duidelijk leesbaar te zijn en kan op het wedstrijdsecretariaat worden opgehaald. Er wordt geen nieuw nummer aangemaakt. Hiervoor zijn ca 100 startnummers gereserveerd die bijvoorbeeld met een sticker zijn te nummeren (met het oude nummer dus).

Bij het aanmelden van wedstrijdatleten voor een cross dienen naam, vereniging en licentienummer opgegeven te worden. Dit omdat de uitslag digitaal naar de Atletiekunie moet worden gezonden.

Tijdwaarneming en volgorde van aankomst

De regio stelt voor elke wedstrijd de tijd/aankomstwaarneming ter beschikking. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de diensten van Sjaak Sinke.

Het is noodzakelijk dat de organiserende vereniging ook een aankomstregistratie bijhoudt teneinde bij eventuele verschillen een vergelijking te kunnen maken.

Opmerkingen over de uitslagen dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen drie werkdagen na de betreffende wedstrijd doorgegeven te worden aan Sjaak Sinke (aeromad@zeelandnet.nl) en de coördinator crosscompetitie.

Inschrijfgelden.

Het inschrijfgeld voor alle wedstrijden is gelijk. Indien men zich vooraf inschrijft voor alle wedstrijden tegelijk geldt een tarief van 5x het voorinschrijven (bv pupillen € 10,00 en overigen niet AU € 30,00)

Categorie (leeftijd)

Voorinschrijven AU-leden

Voorinschrijven niet AU-leden

Na inschrijving ter plekke

pupillen

€ 2,00

€ 3,00

€ 4,00

junioren t/m B

€ 2,50

€ 4,00

€ 5,00

overigen

€ 4,00

€ 6,00

€ 8,00

Enkele verplichtingen ten aanzien van de Sponsornaam.

Alle startnummers dienen voorzien te zijn van de Sponsornaam. De door de Sponsor beschikbaar gestelde beach flags dienen duidelijk zichtbaar te worden bevestigd. Ook is er een opblaasboog (6×4 meter) die bij niet al te veel wind als start of finish is te gebruiken (bij voorkeur de finish). Indien dit niet mogelijk is (vergunningtechnisch niet toegestaan) kan in overleg een andere locatie gekozen worden.

Op de uitnodigingen en de uitslagen van de wedstrijden dient het sponsorlogo duidelijk vermeld te worden.

Als er sprake is van andere (co)sponsors bij een wedstrijd, dan dient dit uiterlijk 6 weken voor de betreffende wedstrijd met de Sponsor te worden overlegd via de coördinator van de crosscompetitie.

Voor resterende vragen over alle zaken aangaande de crosscompetitie kunt u terecht bij de coördinator crosscompetitie (bij voorkeur via wilzweemer@zeelandnet.nl).

v