Kandidaatstelling Organisatie VZA bijzondere wedstrijden en ZK’s

Om te garanderen dat er elke hieronder genoemde wedstrijd ook elke jaar/keer georganiseerd wordt, zal telkens kandidaatstelling hiervoor worden gevraagd.

ZK’s

 1. Kandidaatstelling voor een ZK dient te worden gedaan tussen 1 januari – 1 mei in het jaar voorafgaand aan het jaar van het betreffende ZK.
 2. Aanwijzing van het ZK geschied uiterlijk juni in het voorafgaande jaar van het te organiseren ZK.
 3. Datum bepaling wordt door de organiserende vereniging gedaan binnen 2 weken nadat de competitiedata van de AU bekend zijn en meldt dat meteen aan de TC van de VZA en liefst 4 weken voor de kalendervergadering van de VZA.

De ZK die hiervoor in aanmerking komen zijn:

ZKvoorwaardeninschrijfgeld
Zeeuwse Kampioenschap pupillen individueelJaarlijks, geen beperking in accommodatie, gezien grote deelname aandacht voor de accommodatie indeling€ 1,50 per onderdeel 
Open Zeeuwse Kampioenschappen C / D Junioren Individueel Jaarlijks, horden noodzakelijk, gezien grote deelname aandacht voor de accommodatie indeling€ 1,50 per onderdeel
Open Zeeuwse Kampioenschappen C / D Junioren MeerkampJaarlijks, horden noodzakelijk, 2x ver, 2x hoog, 2x kogel, 6 Baans accommodatie niet noodzakelijkMax. € 10,00 per deelnemer
Open Zeeuwse Kampioenschappen Masters, Senioren, U20 en U18 IndividueelJaarlijks, geen beperkingen in accommodatie€ 2,00 per onderdeel
ZK Halve marathonTot 2025 bij AV de Wielingen, daarna andere kandidaten mogelijk Max. € 15,00 per deelnemer “Inschrijfgeld is indicatieve bovengrens. Eventuele afwijkingen naar boven in overleg met organiserende vereniging”.
ZK Marathonn.t.b.  €  

Kandidaatstelling Organisatie VZA bijzondere wedstrijden en ZK’s

Indien er behoefte is om nog meer ZK wedstrijden te organiseren dan dienen deze 1 jaar voor afgaand aan de wedstrijd te worden ingediend bij de uitvoerende van de TC en de TC. Die dienen het voorstel in bij het bestuur voor mogelijke opname in bovengenoemd overzicht met financiële dekking in verband met prijzen.

Criteria voor aanwijzing:

 • Aanvragende vereniging kan het ZK organiseren op basis van de voorwaarden, hierboven genoemd.
 • Zo veel mogelijk verenigingen aan bod laten komen voor organisatie. 
  • Elk jaar rouleren geniet de voorkeur. 
  • In het zelfde jaar heeft verdeling over zoveel mogelijk verenigingen de voorkeur.
 • Toegewezen krijgen van een ZK op basis van aanvraag, verplicht de betreffende vereniging ook om het ZK te organiseren. Het niet na kunnen komen van deze verplichting kan consequenties hebben naar de toekomst toe bij volgende aanvragen en toewijzingen.
 • Inschrijfgeld staat vast – met uitzondering van halve marathon – omdat de VZA voor alle prijzen zorg draagt.
 • Tijdens de kalendervergadering hebben de organisatoren, in overleg met TC, voorrang op de meest geschikte datums.

Regio Ontmoeting Pupillen en C / D Junioren

 1. Kandidaatstelling voor de Regio ontmoeting dient te worden gedaan tussen 1 januari – 1 mei in het jaar voorafgaand aan het jaar van de Regio ontmoeting door VZA te organiseren. (2020 en telkens elke 5 jaar). Voorwaarde om te kunnen organiseren is het hebben van een 6 Baans accommodatie in verband met de deelname van 5 ploegen.
 2. Aanwijzing van de Regio ontmoeting geschied uiterlijk juni in het voorafgaande jaar van de te organiseren Regio ontmoeting.
 3. Datum bepaling gebeurt door de overkoepelende organisatie Regio ontmoeting en zal plaats vinden nadat de competitiedata van de AU bekend zijn.

Te Declareren kosten voor organiserende vereniging:

•     Maximaal € 1100,00 op basis van declaratie met daar waar van toepassing bijgevoegde facturen. In historie kijken naar 5 en 10 jaar geleden en bestuur voorstel doen op basis van reële begroting inschatting.

       versie 10-09-2020

Regio Ontmoeting Pupillen en C / D Junioren

Selectievorming / Regels Zeeland

De regio wedstrijd is een wedstrijd voor pupillen en C D junioren tussen een aantal regio’s (momenteel 5) en wordt gehouden begin juni. De locatie wisselt jaarlijks per deelnemende regio. De organisatievolgorde is: Zeeland, Rijnmond, West Brabant, Midden Holland en Dordrecht. Er is een vast chronoloog waaraan niet gesleuteld mag worden. (Is inmiddels al vele malen uitgevoerd en is gewoon goed.)

Namens de VZA selecteren twee personen, de atleten die namens Zeeland naar deze wedstrijd worden uitgezonden. De selectieprocedure (zie verderop) wordt hierbij nageleefd. Over het resultaat van de selectie wordt niet gecorrespondeerd.

De VZA bepaalt de wijze van vervoer naar de regio ontmoeting. Taken voor de ploegleiders worden vooraf apart geformuleerd en bij de uitnodiging aan de ploegleiders verstrekt.

Alle deelnemers worden geacht zich aan dit reglement te conformeren.

Bij de vaststelling van de kalender wordt de regio ontmoeting onder de aandacht van de verenigingen gebracht.

Atleten die geselecteerd en uitgenodigd worden om deel te nemen aan de regio wedstrijd, mogen in dat weekend niet uitkomen op een andere wedstrijd. (Uitzondering: nationale kampioenschappen.)

Inschrijving

1 á 2 weken voor de datum van de ontmoeting moeten de atleten worden opgegeven aan de organiserende vereniging. De organiserende club stuurt de uitnodiging en daarbij horende formulieren welke moeten worden ingevuld (ong. 4 weken tevoren ) aan de regio coördinator.

Selectie van Atleten

Selecteren van de atleten gebeurt aan de hand van te voren bepaalde wedstrijden (dit zijn de eerste wedstrijden van het baanseizoen), iedereen weet dan wanneer hij/zij moet meedoen en een prestatie moet leveren.

Er doen 5 pupillen per groep mee en 3 junioren per onderdeel.

Er wordt geselecteerd naar aanleiding van de geselecteerde wedstrijden. Hiervoor wordt een ranglijst opgemaakt. De 5 beste pupillen en 3 junioren gaan in principe mee. Zegt er een af, dan komt de eerstvolgende op de ranglijst in aanmerking.

Junioren mogen 3 onderdelen doen (dit is inclusief estafettes), beter is echter om ze maximaal 2 nummers te laten doen. Houdt er rekening mee dat sommige atleten niet voor 1 nummer mee gaan.

Planning en Uitnodiging

Drie weken van tevoren dient de samenstelling van de ploeg bekend te zijn. Als de ploegen bekend zijn wordt dit doorgegeven aan de clubs, die vervolgens zo spoedig mogelijk hun atleten informeren. Je kunt dan afzeggingen verwachten, waarna uit de reservelijst geput kan worden.

De definitieve uitnodiging met gegevens voor de atleten wordt 1 week van tevoren per e-mail aan de contactpersonen van de clubs verstuurd, die zorgen voor distributie binnen de club.

De Estafettes

Voor pupillen geldt dat er 4 pupillen de groepsestafette lopen en de vijfde de pendelestafette, zo doet iedereen een estafette.

Voor junioren: de snelste vier worden opgesteld. Soms komt het voor dat een club een sterke lichting heeft en drie atleten op de estafette staan. Je kunt dan overwegen om een compleet estafetteteam van die club te selecteren (zijn op elkaar ingesteld), geeft vaak goede resultaten. Degenen die de estafette doen, mogen geen pendelestafette lopen.

Hou bij het indelen van de pendelestafette in de gaten dat (indien mogelijk) iedere club evenredig is vertegenwoordigd, dus 2 per club.

Groepsleiders

Indeling groepsleiders: ook hier geldt dat de clubs evenredig vertegenwoordigd zijn. Vaak is het zo dat bijvoorbeeld de Wielingen 1 ploegleider heeft omdat de club weinig vertegenwoordigende atleten heeft. De club met de meeste atleten heeft dan 1 ploegleider extra. De clubs wijzen zelf mensen aan.

T-Shirts

Ieder regio krijgt T-shirts, de maten en aantallen moeten worden opgegeven aan de organiserende regio, die zorgt dan dat de T-shirts op de wedstrijddag aanwezig zijn. De algemeen ploegleider zorgt dat ze verder worden uitgedeeld, uiteraard per ploegleider. Afgesproken is dat er voor de algemeen ploegleiders van de anderen teams (regio’s) een shirt wordt gereserveerd. Dit wordt uitgewisseld. Bestel ook enkele T-shirts in verschillende maten extra, dit ivm afzeggingen cq wijzigingen. Maten T-shirts: 128-140-152- 164/S- M – L – XL pupillen: 8 ploegen x 5 = 40 pupillen

T-shirts: 16x maat 128; 21x maat 140; 6x maat 152

Junioren: ong. 40 + 4 ploegleiders + 1 alg. ploegleider + 2 juryleden

T-shirts: 12x mt.152 ; 22x 164/S; 12x M

Ploegleiders (12)/ alg. ploegleiders (2) en juryleden (2): 6M; 6 L; 6 XL

Voor de Zeeuwse wedstrijd (als Zeeland aan de beurt is als gastheer voor de regiowedstrijd) moeten de T-shirts voor alle regio’s worden besteld. De print moet worden aangeleverd door de VZA.

Algemeen Ploegleider(s).

De algemeen ploegleiders mogen geen atleten begeleiden. Één algemeen ploegleider is het aanspreekpunt. Momenteel is dat Vera Wisse. Dit is ook degene die na afloop de beker in ontvangst neemt. De algemeen ploegleider van de pupillen neemt de diploma’s voor de pupillen in ontvangst en deelt deze uit.

Kosten

De VZA kan een eigen bijdrage van de deelnemers in de kosten vaststellen. Deze bijdrage wordt tijdens de wedstrijd door de ploegleiders geïnd. Dit wordt aan de algemeen ploegleider afgedragen.

Vervoer

Eventueel busvervoer wordt geregeld door de VZA.

Chronologisch overzicht t.b.v. de jaarlijkse “Vijf regio-ontmoeting”
Looponderdelen: Technische onderdelen:
11.00 100 m JC 3 series 11.00 MC Hoog 1
11.15 80 m MC 3 series JD Hoog 2
11.25 80 m JD 3 series MD Ver 1
11.40 60 m JPA 1 5 series MPA 1 Ver 2
11.55 60 m JPA 2 5 series JPB Kogel 1
12.10 60 m MD 3 series MPB Kogel 2
12.20 60 m MPA 2 5 series JC Discus
12.35 60 m MPA 1 5 series 11.50 JC Ver 1
13.00 40 m MPC 5 series JPC Ver 2
13.15 40 m MPB 5 series MPC Bal
13.30 40 m JPB 5 series 12.05 JD Kogel 1
13.45 40 m JPC 5 series MD Kogel 2
12.15 MC Discus
14.15 800 m JC 2 series 12.30 JC Hoog 1
14.25 600 m MC 1 serie MD Hoog 2
14.30 1000 m JD 1 serie 12.40 MC Ver 1
14.35 1000 m MD 1 serie JPA 1 Ver 2
JPC Bal
15.15 4 x 40 m JPC 1 serie 12.55 JPA 2 Kogel 1
15.20 4 x 40 m MPC 1 serie MPA 2 Kogel 2
15.25 4 x 40 m JPB 1 serie 13.30 JD Ver 1
15.30 4 x 40 m MPB 1 serie MPC Ver 2
15.40 4 x 60 m JPA 1 1 serie MPA 1 Bal
15.45 4 x 60 m MPA 1 1 serie 14.00 JPA 2 Hoog 1
15.50 4 x 60 m JPA 2 1 serie MPA 2 Hoog 2
15.55 4 x 60 m MPA 2 1 serie JC Kogel 1
16.00 4 x 60 m MD 1 serie MC Kogel 2
16.10 4 x 80 m JD 1 serie 14.20 JPA 1 Bal
16.15 4 x 80 m MC 1 serie JPB Ver 1
16.25 4 x 100 m JC 1 serie MPB Ver 2
16.40 Pendelest. Combi 1 serie

Aantal deelnemers per ploeg:

Pupillen 5 per meerkamp;

Junioren 3 op elk onderdeel.

Alle deelnemers hebben bij de technische onderdelen drie (3) pogingen.

De vier beste pupillen (per meerkamp) en de twee beste junioren (per onderdeel) per regio tellen voor de punten.

Een junior mag aan drie persoonlijke onderdelen deelnemen + eventueel estafette.

Vier pupillen doen mee aan de estafette. De vijfde pupil doet mee aan de combi pendelestafette.

De combi pendelestafette bestaat uit: 1 MPC, 1 JPC, 1 MPB, 1 JPB, (40 meter) 1 MPA 1, 1 JPA 1, 1 MPA 2, 1 JPA 2, (60 meter), 1 MD, 1 JD, 1 MC en 1 JC (80 meter). De meisjes starten vanaf de finishlijn, de jongens starten vanaf de (normale) startlijnen.

Versie: 10-09-2020

Open Zeeuwse Kampioenschappen C / D Junioren Individueel

Elk jaar zal er een individueel kampioenschap voor C/D junioren worden gehouden.

Dit kampioenschap is een zogenaamd open kampioenschap (andere verenigingen buiten regio 11 kunnen deelnemen en Zeeuws kampioen worden).

Het programma van het individueel kampioenschap wordt door de organiserende vereniging opgesteld in overleg met de coördinator Technische Zaken van de VZA. Kampioenschappen wordt bij voorkeur niet verspreid over meerdere wedstrijden.

Onderdelen waarin Zeeuwse Kampioenschappen kunnen worden gehouden zijn:

De vaststelling van het programma zal door de organiserende vereniging in overleg met de technische coördinator van de Regio Commissie geschieden.

JC 100m – 100mH – 800m – ver – hoog – kogel – discus – speer–4x100m

JD   80m – 80mH – 1000m – ver – hoog – kogel – discus – speer – 4x80m

MC  80m – 80mH – 600m – ver – hoog – kogel – discus – speer – 4x80m

MD 60m –60mH – 600m – ver – hoog – kogel – discus – speer – 4x60m

Een kampioenschap gaat door bij ‘voor-inschrijving’ van minimaal 3 deelnemers.

Op sprint en horden zullen -indien nodig- series, (halve finales) en finales verwerkt worden.

Estafettes: series op tijd.

Lange loopnummers: series op tijd.

Op de onderdelen ver, kogel, discus en speer hebben alle deelnemers recht op drie pogingen.

De vier besten gaan door naar de finale en hebben recht op nog drie pogingen.

Hoogspringen verwerken volgens W.R.

Inschrijfgeld:   per onderdeel € 1,50 / Estafette geen inschrijfgeld.

De inschrijfgelden komen ten goede aan de organiserende vereniging.

De medailles voor de nummers 1, 2 en 3 worden beschikbaar gesteld door de Vereniging Zeeland Atletiek.

Zo mogelijk zal een vertegenwoordiger van de Regio Commissie op de wedstrijddag aanwezig zijn om de ereprijzen uit te reiken.

Uitnodigingen tot deelname voor deze wedstrijd zal minimaal 5 weken voor de wedstrijddatum aan de verenigingen verzonden worden.

Sluiting inschrijving 2 werkdagen voor de wedstrijd.

1                                                                                 versie 10-09-2020

Reglement Ir. Knaap PupillenCompetitie

Reglement Pupillen Wedstrijden regio 11

De pupillenwedstrijden zijn opgenomen in de baankalender.

(kijk op deze site onder wedstrijden).

Ir. Knaap pupillencompetitie

De Athletics Champs wedstrijden tellen mee voor de klassementen in de Ir. Knaap pupillencompetitie. De klassementen zijn hieronder omschreven onder het kopje “prijzen”. De uitslagen van iedere wedstrijd gaat naar Atletiek.nu die alle mogelijke berekeningen publiceert, wij maken hier gebruik van. Dat betekent dat alle Athletics Champs uitslagen mee tellen voor de eindscores.

Pupillen uit Regio 11 (Zeeland en Goeree-Overflakkee) betalen geen inschrijfgeld.

 ATHLETICS CHAMPS LANDELIJKE COMPETITIE

Vier van de wedstrijden zijn opgenomen in de landelijke competitie, dat heeft geen gevolgen voor de klasseringen van de Ir. Knaap pupillencompetitie.

Het is wel zo dat alleen vooraf gemelde teams ingedeeld worden. De namen van de atleten in deze teams kunnen tot een week voor de wedstrijd doorgegeven worden.

ATHLETICS CHAMPS GEWONE WEDSTRIJDEN

Dat zijn de wedstrijden die niet opgenomen zijn in de landelijke competitie.

Uitnodigingen worden door de organiserende vereniging verstuurd aan de overige verenigingen in onze regio. Inschrijven van de teams door de verenigingen loopt via Atletiek.nu. Dit zijn open wedstrijden, Er kunnen ook teams van buiten de regio meedoen; deze teams moeten € 1,50 per pupil betalen.

De resultaten van deze wedstrijden tellen wel mee voor de Ir. Knaap pupillencompetitie. WEDSTRIJDEN OUDE STIJL

Er kunnen ook wedstrijden zg oude stijl worden georganiseerd.

Deze wedstrijden hebben een andere opzet, de onderdelen en de categorieën zijn in de oude stijl. Op de uitnodiging staan de onderdelen en hoe er ingeschreven kan worden. Dit is een open wedstrijd, er kunnen ook atleetjes van buiten de regio meedoen; deze deelnemers moet € 1,50 betalen.

De resultaten tellen niet mee voor de Ir. Knaap pupillencompetitie.

Prijzen

Er zijn verschillende prijzen beschikbaar.

Ir, Knaap wisselbeker

De Ir. Knaap beker beschikbaar gesteld door de VZA (Vereniging Zeeland Atletiek).

Deze prijs is bestemd voor de best presterende vereniging. Aan de hand van de in elke categorie behaalde punten wordt een totaal klassement opgemaakt van de beste vijf atleten.

Er zijn drie categorieën, A-, B- en C-pupillen. Mini’s doen mee bij de C’s. Jongens en meisjes gemixt.

Alleen de punten van Athletics Champs die op atletiek.nu staan tellen mee.

.Zierikzee Wisselbeker:

De Zierikzee wisselbeker is een prijs voor de vereniging met de procentueel meeste deelnemers aan de pupillenwedstrijden.

Voorbeeld Zierikzee-wisselprijs:

Er zijn 7 wedstrijden die meetellen.

AV’56 heeft op 1 januari 40 pupillen: dan is 40 = 100%; mogelijke deelname 40×7= 280. Het aantal deelnemende kinderen was in de zeven wedstrijden 92. AV’56 heeft dan een score van 32%.

RKHAV heeft op 1 januari 25 pupillen: dan is 35 = 100%; mogelijke deelname 35×7=175. Het aantal deelnemende kinderen was in de zeven wedstrijden 59. RKHAV heeft dan een score van 33%.

RKHAV scoort hoger dan AV’56.

OVERIGE PRIJZEN EN HERINNERINGEN:

Wedstrijden oude stijl – uit te reiken na iedere wedstrijd.

Medailles voor acht categorieën, te weten:

Jongens:   C-, B-, A1 en A2-pupillen

Meisjes:   C-, B-, A1 en A2-pupillen

 • bij driekamp nummers de nummers 1, 2 en 3
 • bij 600/1000 nummers de nummers 1, 2 en 3
 • bij estafette 4 medailles 1e ploeg

Voor elke atleet is een diploma beschikbaar met zijn/haar resultaten.

Athletics Champs wedstrijden

 • Diploma’s

Na iedere Athletics Champs-wedstrijd voor alle atleetjes een diploma.

Diploma’s worden door de Atletiekunie geleverd, het wedstrijdsecretariaat reikt ze tegelijk met de uitslagen uit aan de teambegeleiders.

 • Athletics Champs Competitiewedstrijden

De Athletics Champs competitie kent individuele medailles in vijf gradaties, de kleur is afhankelijk van aantal behaalde punten; er moet aan minimaal drie competitiewedstrijden worden meegedaan. Het overzicht van het behaalde aantal punten staat op atletiek.nu bij de laatste competitie wedstrijd.

Deze medailles worden door de Atletiekunie beschikbaar gesteld.

 • Categorieprijzen:

Er zijn drie categorieën, A-, B- en C-pupillen. Mini’s doen mee bij de C’s. Jongens en meisjes gemixt. Alleen de punten van de Athletics Champs competitiewedstrijden die op atletiek.nu staan tellen mee.

Per wedstrijd en per categorie tellen de vijf atleetjes van iedere vereniging met de meeste punten.

In elke categorie worden drie bekers beschikbaar gesteld door de Atletiekunie.

Versie: 10-09-2020

Privacy

Privacyverklaring en AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit houdt (o.a.) in dat u het recht heeft om te weten welke gegevens ik van u heb, wat ik daar mee doe, hoe ik deze beveilig en tevens kunt u een verzoek indienen om deze gegevens te wijzigen of verwijderen.

Door middel van deze privacyverklaring hoop ik u duidelijkheid te geven over bovenstaande punten. Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact met mij opnemen. Ik zal uw vraag binnen 2 weken beantwoorden. Wil Zweemer (secretaris a.i.): wilzweemer@zeelandnet.nl

Atletiekvereniging VZA

VZA is een vereniging die ruimte biedt aan (wedstrijd)leden van bij de VZA aangesloten atletiekverenigingen die (potentieel) deelnemer zijn aan competitiewedstrijden en daartoe de wedstrijdlicentie van de Atletiek Unie (AU) via VZA verkrijgen. Men blijft (gewoon) lid van de oorspronkelijke vereniging die ook de normale lidmaatschapsgelden en dergelijke blijft innen.

Persoonsgegevens waarover wij beschikken

VZA verzamelt van haar leden en vrijwilligers uitsluitend gewone persoonsgegevens en geen bijzondere persoonsgegevens.

Deze gegevens worden bewaard in een online administratieprogramma (All United) wat beveiligd is met een gebruikersnaam en wachtwoord. De gegevens waarover wij beschikken zijn:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Type lid (alleen wedstrijd lid, mogelijk bestuurslid)
 • Lidnummer VZA
 • Licentienummer Atletiekunie
 • Ingangsdatum lidmaatschap

Daarnaast beschikken wij nog over persoonsgegevens van sponsoren van de vereniging en/of evenementen. Het gaat hier om de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam contactpersoon (indien bekend)
 • Bedrijfsnaam
 • Adres bedrijf
 • Postcode bedrijf
 • Vestigingsplaats bedrijf
 • Telefoonnummer bedrijf
 • Emailadres bedrijf
 • Bankrekeningnummer bedrijf

 

Waar gebruiken wij deze gegevens voor

De gegevens in ons ledenadministratieprogramma worden gebruikt voor het bijhouden van de ledenadministratie, andere atletiek gerelateerde activiteiten en het uitbetalen van vergoedingen.

De gegevens van sponsoren worden gebruikt voor het opstellen van sponsorovereenkomsten en de afhandeling van de hierin opgenomen betalingsverplichtingen.

Wie hebben er toegang tot deze gegevens

Slechts enkele personen hebben toegang tot de volledige dataverwerking van ons administratieprogramma. Dit zijn:

 • Voorzitter
 • Penningmeester
 • Secretaris (tevens ledenadministrateur)

Hoe lang bewaren wij deze gegevens

VZA bewaart deze gegevens zolang er een overeenkomst is tussen de desbetreffende personen (leden, sponsoren en vrijwilligers) en de vereniging. Daarna worden de gegevens verwijderd uit het administratiesysteem, waarbij opgemerkt dient te worden dat uitsluitend mogelijk is wanneer dit niet in strijd is met wettelijk vastgelegde (fiscale) bewaarplicht.

Bescherming van uw gegevens

Zoals hierboven omschreven worden uw gegevens digitaal bewaard in een online administratiesysteem. Alle beschreven gebruikers beschikken over een eigen gebruikersnaam en wachtwoord, welke wordt verwijderd zodra deze gebruiker op grond van wijziging of beëindiging van zijn functie niet langer toegang hoeft te hebben tot deze gegevens.

Alle papieren gegevens die worden verzameld tijdens de inschrijfprocedure voor het lidmaatschap of het tot stand komen van de sponsorovereenkomst worden nadat zij digitaal zijn verwerkt vernietigd.

Gegevens delen met derden

VZA speelt nooit zonder uitdrukkelijke toestemming van de betreffende leden persoonsgegevens door aan externe (commerciële) partijen.

Indien u als lid heeft aangegeven wedstrijd lid te willen worden, zijn uw gewone persoonsgegevens bekend bij de Atletiekunie.

Website

Deze website slaat geen persoonsgegevens of andere privacygevoelige informatie op.

Cookies

Deze website zelf maakt geen gebruik van Cookies.

Statistieken

Deze website houdt geen statistieken bij.

Webformulieren

Deze website maakt geen gebruik van contactformulieren.

 

 

Verwerking van persoonsgegevens van Wedstrijddeelnemers

Persoonsgegevens van Wedstrijddeelnemers worden door of namens de VZA verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

–          Opmaken startlijsten wedstrijd;

–          Opmaken uitslagen wedstrijd;

–          Inning inschrijfgelden.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

–          Het inschrijfformulier voor wedstrijden.

 

Voor bovenstaande doelstelling(en) kan de VZA de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Categorie;
 • Woonplaats;
 • Lidmaatschap vereniging;
 • Wedstrijdlicentie;
 • Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door de VZA opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en)  gedurende de periode tot na afloop van de wedstrijd en na inning inschrijfgelden. Voor uitslagen geldt dat deze in ieder geval kunnen worden gepubliceerd op onze eigen website, de website van de organiserende vereniging en via www.atletiekzeeland.nl. Uitslagen kunnen tevens worden verwerkt in statistieken en ranglijsten. Deze gegevens worden bewaard, waarbij iemand altijd het recht van verwijdering heeft.

Portretrecht
Gebruiker verleent bij voorbaat toestemming aan de wedstrijdorganisatie voor openbaarmaking en verveelvoudiging van tijdens of rond de wedstrijd gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Gebruiker zichtbaar is, die met goedkeuring van de wedstrijdorganisatie zijn gemaakt en op websites/platformen van de wedstrijdorganisatie zijn geplaatst. Hieronder valt ook het (her)gebruik van beelden in (reclame) uitingen van of vanwege derden. Het in dit artikel bedoelde materiaal kan kosteloos worden gebruikt.

 

 

 

Uitslagen en foto’s

Op onze website plaatsen wij regelmatig uitslagen van wedstrijden. In deze uitslagen worden de namen en woonplaats of vereniging van de deelnemers getoond.

Mocht u uw naam verwijderd willen hebben van een uitslagen- of ranglijst, dan kunt u dit aangeven via ‘Anjolie’ anton.engels@gmail.com of ranglijstbeheer@zeelandnet.nl .

Tevens worden er tijdens wedstrijden en evenementen foto’s gemaakt, welke worden getoond in de fotoalbums op onze website. M.i.v. 25 mei 2018 wordt bij de inschrijving gevraagd of u akkoord gaat met de plaatsing van foto’s waarop u zichtbaar bent op onze website. Indien u heeft aangegeven dat u hier niet mee akkoord gaat zullen wij hier zoveel mogelijk rekening mee houden.

Bij grote groepen mensen (atleten/toeschouwers) is het soms moeilijk om dit te controleren. Mocht u zien dat wij ondanks uw bezwaar toch een afbeelding hebben geplaatst waarop u herkenbaar bent dan kunt u dit aangeven bij het bestuur. De desbetreffende foto dan zo snel mogelijk verwijderd worden.

Uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar wilzweemer@zeelandnet.nl (secretaris a.i.) Wij zullen uw verzoek binnen 2 weken in behandeling nemen.

 

Reglement Crosscompetitie 2020/2021

Programma

 9 jan 2021

35e Moerschanscross

Hulst

RKHAV

 16 jan 2021

Deltacross

Westenschouwen

Delta Sport

 23 jan 2021

35e Elderschanscross

Aardenburg

Wielingen

 30 jan 2021

8e Scheldesportcross (ZK)

Westdorpe

Scheldesport

 06 feb 2021

27e Grevelingencross

Bruinisse

Flakkee

 20 feb 2021

28e Den Inkelcross

Kruiningen

AV’56

 27 feb 2021

Kustcross 

Vlissingen

Dynamica

Algemeen

De verenigingen verplichten zich de in de, eventuele, sponsorovereenkomst vastgelegde regels na te komen bij de door haar in het kader van de Crosscompetitie te organiseren wedstrijden. Momenteel (3-11-2020) is er geen hoofdsponsor bekend, wel zijn 3 subsponsors gevonden waarvan 1 met logo op de startnummers.

Deelname

Voor de wedstrijden geldt een normale open deelname. Deelname door niet Atletiekunieleden is toegestaan. Iedereen, dus ook recreanten en trimmers, wordt opgenomen in de uitslagen en in de puntentelling.

Uitnodigingen

De organiserende vereniging zal 6 weken voor de te organiseren wedstrijd een uitnodiging sturen aan:

 • de tot de regio 11 behorende verenigingen, de coördinator van de crosscompetitie, de speaker, de sponsor, de regionale dag/weekbladen en omroepen (o.a. Sjaak Sinke), Website Atletiek Zeeland, Webmaster Vereniging Zeeland Atletiek

Dagprijzen

Dagprijzen worden door de organiserende vereniging verzorgd. Hierbij is afgesproken dat tot en met de categorie U18 per categorie medailles worden verstrekt. Vanaf categorie U20 zal dat een bos bloemen zijn. Voor de pupillen geldt dat het is aan te bevelen ze allemaal te ‘belonen’ voor hun deelname.

 Aanvangstijden: Voor alle wedstrijden geldt een vast aanvangstijdstip van 12.30 uur.

Leeftijdsklassen

De indeling van leeftijdsklassen over de gehele crosscompetitie gaat voor Masters in op de datum waarop men aan de eerste cross deelneemt. De atleet mag in zijn eigen leeftijdsklasse uitkomen of een naast hogere categorie (M35+ bij senioren, V45+ bij V35+, mannen U20 bij Msen, vrouwen U20 bij Vsen, etc.)

Daarbij hanteren we vanaf heden (conform het wedstrijdreglement) de nieuwe aanduiding voor junioren B en junioren A van U18 respectievelijk U20.

Individueel klassement

Pupillen

A1, A2, B en C jongens en meisjes Let op: Mini’s mogen bij de C’s meedoen

Junioren

C en D jongens en meisjes, mannen U18 en U20, vrouwen U18 en U20

Senioren

Mannen en Vrouwen (masters doen mee in deze categorie, mits bij aanvang crosscompetitie kenbaar gemaakt); Atleten in de categorie U20 kunnen ook kiezen voor de korte cross en komen dan uit samen met de categorieën Heren respectievelijk Dames en worden niet apart geklasseerd.

Masters

Mannen 35+, M45+, M55+, M65+, Vrouwen 35+ , V45+, V55+

Zeeuwse Crosscompetitie winnaar

Voor alle klassen geldt, dat diegene die de meeste punten heeft behaald in de 7 competitiewedstrijden de winnaar van het circuit is. Daarbij geldt dat de beste 5 uitslagen meetellen voor de eindstand.

De Vereniging Zeeland Atletiek stelt, samen met de eventuele sponsor, voor de eindklassementen van de pupillen t/m de categorie U18 prijzen beschikbaar. In elke van die genoemde categorieën zijn er 3 prijzen. Voor alle categorieën zijn er bloemen voor de eerste 3 van de eindklassementen.

Puntentelling

De geleverde prestaties per wedstrijd worden uitgedrukt in een puntentotaal conform de verderop vermelde puntentoekenning.

Bij gelijke stand in de eindrangschikking van de crosscompetitie beslist de hoogste individuele prestatie. Brengt dit geen beslissing, dan de tweede, derde of vierde. Brengt ook dit geen oplossing, dan is de aankomstvolgorde van de laatste onderlinge wedstrijdconfrontatie bepalend.

Bij de starts 1 t/m 3 (zie verder) is voor de puntentoekenning de individuele plaats van de atleet in zijn/haar categorie van belang. (Individuele puntentelling voor pupillen t/m junioren C)

In start 4 is sprake van een mix van individuele puntentelling (vrouwen U18, vrouwen U20 en mannen U18) en een groepspuntentelling: Heren (=1 categorie met senioren en masters, evt. U20 en U18), respectievelijk Dames (= 1 categorie met senioren en masters eventueel ook U20 en U18).

In start 5 is er sprake van groepspuntentelling mannen U20, mannen senioren, mannen masters (35+, 45+, 55+ en 65+) en vrouwen senioren en vrouwen masters (35+, 45+ en 55+).

In de uitslagenlijst wordt achter de prestatie de categorie vermeld.

Een atleet die aan een zesde c.q. zevende wedstrijd meedoet krijgt een bonus van respectievelijk 5 en 10 punten. In verband hiermede is het van belang dat een atleet die wel start maar een cross niet uitloopt zich afmeld bij de jury aankomst. De atleet krijgt hiervoor 1 punt. De bonusregel is niet van toepassing op de pupillen.

De puntentelling is als volgt:

01 t/m 10

250

241

233

226

220

215

211

207

203

200

11 t/m 20

197

194

191

188

186

184

182

180

178

176

21 t/m 30

174

172

170

168

166

165

164

163

162

161

31 t/m 40

160

159

158

157

156

155

154

153

152

151

41 t/m 50

150

149

148

147

146

145

144

143

142

141

51 t/m 60

140

139

138

137

136

135

134

133

132

131

61 t/m 70

 130

 etc

 

 

 

 

 

 

 

 

…….

  etc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

181 t/m 190

  10

   9

   8

   7

   6

   5

   5

   5

   5

   5

191 t/m ….

    5

 etc

 

 

 

 

 

 

 

 

Dus minimaal 5 punten indien gefinisht en 1 punt indien wel gestart maar uitgevallen en afgemeld.

Inschrijving en uitslagenverwerking

Ter stimulering van het voorinschrijven en het ontlasten van het wedstrijdsecretariaat op de dag zelf zijn de volgende regels van toepassing:

 1. Voor Inschrijven alleen via inschrijven.nl tot woensdagavond 24.00 uur voorafgaand aan de wedstrijddag op zaterdag;
 2. Indien men via de vereniging in wil schrijven dient het secretariaat uitwedstrijden zelf de atleten in te schrijven via inschrijven.nl tot uiterlijk woensdagavond 24.00 uur. .
 3. Indien via inschrijven.nl wordt ingeschreven dan dient een geldig bankrekeningnummer vermeld te worden (ook door het secretariaat uitwedstrijden; dit kan het nummer van de eigen vereniging zijn, bijvoorbeeld omdat men eigen leden voor bepaalde categorieën korting geeft);
 4. Alle betalingen komen via na-incasso binnen bij penningmeester van de organiserende vereniging;
 5. Indien men zich inschrijft (via inschrijven.nl) voor alle wedstrijden van de crosscompetitie geldt er een tarief gelijk aan 5x het voor-inschrijftarief van de betreffende categorie.
 6. Wanneer de atleet van een langere afstand naar de korte afstand gaat of omgekeerd moet dat gemeld worden, betaling is dan niet nodig als men voor de gehele competitie heeft ingeschreven. Bij het secretariaat dient op de wedstrijddag zelf een nieuw nummer verkregen te worden passend bij de betreffende categorie; dit is eveneens van toepassing indien men deelneemt in de naast hogere wedstrijdcategorie.
 7. Het bedrag van degenen die voor de gehele crosscompetitie hebben ingeschreven wordt door penningmeester verdeeld over de bij de VZA aangesloten verenigingen die een cross organiseren die deel uitmaakt van de competitie.
 8. Alle betalingen van de inschrijvingen voor de gehele crosscompetitie komen via na-incasso binnen bij penningmeester VZA die ze vervolgens (na aftrek van kosten) overmaakt op rekeningnummer van de organiserende vereniging;

In verband met AU richtlijnen inzake Corona is na-inschrijven op de dag zelf niet mogelijk!

*) mocht de situatie ten gunste keren dan wordt dit aangepast en tijdig (1 week voorafgaand aan de wedstrijddag) door de organiserende vereniging gecommuniceerd

Vanaf www.inschrijven.nl worden de deelnemers overgenomen in het door VZA gehanteerde systeem; van daaruit worden de deelnemerslijsten opgesteld en startnummers toegekend.

De indeling van de startnummers is als volgt:

Alle categorieën in alle starts (zie het chronoloog) behalve de onderstaande 3 categorieën: 001-875 wit.

Start 4 Heren korte cross       999-900 licht groen

Dames korte cross      999-900 licht groen

Meisjes jun B               899-876 licht groen

Het is in verband met (1) de ronde telling bij de korte cross en (2) de toekenning en verwerking van de punten van groot belang dat deze indeling van startnummers aangehouden wordt.

De uitslagen van de wedstrijden worden vanuit de VZA verzonden via email naar:

Wil Zweemer

wilzweemer@zeelandnet.nl

Speaker

mwarrens@zeelandnet.nl

PZC/Sjaak Sinke

aeromad@zeelandnet.nl

Sponsor

 

AV’56

webmaster@av56.nl

Delta Sport

webmaster@avdeltasport.nl

 

Dynamica

 

r.dellebeke@zeelandnet.nl

avael@zeelandnet.nl

AV Flakkee

wedsecr-senioren@avflakkee.nl

wedsecr-jeugd@avflakkee.nl

RKHAV

ws-uit@rkhav.nl

Scheldesport

inschrijvingen@avscheldesport.nl

De Wielingen

ahooft@zeelandnet.nl

VZA

webmaster@zeelandatletiek.nl

avael@zeelandnet.nl; mike@niepce.nl

Atletiek Zeeland

info@atletiekzeeland.nl

Atletiekunie

uitslagen@atletiekunie.nl

Recordlijsten VZA

ranglijsten@zeelandatletiek.nl

Omroep Zeeland

sport@omroepzeeland.nl

                  coördinator crosscompetitie

 

   

 

Uitslagen en standen op Internet

De uitslagen van de wedstrijden en de standen van de crosscompetitie worden aan de webmasters van de verenigingen toegezonden met het verzoek deze zo snel mogelijk op de website te plaatsen.

Alle voor de crosscompetitie van belang zijnde zaken (waaronder reglement, aankondiging wedstrijden, uitslagen en standen) zullen daar worden gepubliceerd of via koppelingen bereikt.

Bijkomende wedstrijdbepalingen:

De verenigingen dienen ten aanzien van de afstanden rekening te houden met de hierover gemaakte afspraken wat betreft lengte, aantal rondes en parkoersinrichting (hindernissen cross-trail).

Chronoloog (starten mag; ook al is prijsuitreiking nog gaande)

start    tijd                  categorie                                                  afstand (zie ook bijlage)

1

12.30 uur

Meisjes/jongens pupillen C

Ca 1000 meter

 

 

12.35 uur

Meisjes/Jongens pupillen B

 

 

2

12.40 uur

Meisjes/Jongens pupillen A1

Ca 1000 meter

 

 

12.45 uur

Meisjes/Jongens pupillen A2

 

 

 

12.50 uur

Prijsuitreiking starts 1 en 2

 

 

3

13.00 uur

Meisjes Junioren D en C

Ca 2000 meter

 

 

13.15 uur

Jongens Junioren D en C

Ca 2000 meter

 

 

13.30 uur

Prijsuitreiking starts 3

 

 

4

13.40 uur

Vrouwen U18, mannen U18, vrouwen U20, Korte Cross (Dames^) en (Heren*)

Ca 2000-3000 meter Mannen U18 en vrouwen U20 ronde extra (ca 4600 m)

 

5

14.10 uur

Cross-trail mannen U20 /Vrouwen/Mannen/  

Masters vrouwen en Masters mannen

Ca 8000 tot 11000 meter (met ander en/of verlengd parkoers)

 

 

14.15 uur

Prijsuitreiking start 4

 

 

 

15.00 uur

Prijsuitreiking start 5

 

 

Groepen 1 respectievelijk 2 kunnen eventueel samengevoegd worden (bij minder dan 25 deelnemers gezamenlijk) en starten dan om 12.35 respectievelijk 12.45.

^als vrouwen U20 meedoen in de korte cross zijn ze ingedeeld bij Dames

*als  mannen U20 meedoen in de korte cross zijn ze ingedeeld bij Heren

 

           

 Startnummers

Bij de crosscompetitie wordt gebruik gemaakt van de door de VZA beschikbaar gestelde startnummers. Elke deelnemende atleet krijgt een vast startnummer wat voor de gehele competitie en het Zeeuws Kampioenschap Cross hetzelfde is. De atleet moet dit nummer dus bij zich houden en elke keer meenemen.

Degenen die deelnemen aan gecombineerde start 4 zullen verschillende gekleurde startnummers dragen waardoor duidelijk is hoeveel rondes gelopen dienen te worden (of dat men bij de verkeerde start staat).

Elke atleet kan maar één startnummer per afstand hebben. Dit betekent dat als een deelnemer zijn eerste wedstrijd in start 4 loopt (korte cross) en de volgende wedstrijd(en) start 5 hij voor aanvang start 5 een ander startnummer moet krijgen. Als een vrouw U20 (qua leeftijd) meedoet bij de korte cross heeft zij een ander startnummer (nl van de Dames korte cross) dan indien ze meedoet in haar eigen categorie als vrouw U20.

Atleten zijn verplicht onder dit vaste startnummer deel te nemen aan de wedstrijden van de crosscompetitie en het Zeeuws Kampioenschap.

Het startnummer dient zodanig (op de borst) gedragen te worden dat de sponsornaam duidelijk zichtbaar is. In verband met de aankomstcontrole is het belangrijk dat het startnummer op de vier hoeken wordt vastgemaakt. Het gebruik van spelden heeft dan de voorkeur. Het gebruik van de zogenaamde elastieken banden is niet toegestaan omdat nummerherkenning wordt bemoeilijkt. Ook magneetjes zijn toegestaan vanwege de mogelijke verstoring van de automatische tijdregistratie met Raceresult.

Voorafgaand aan elke wedstrijd wordt aan de organiserende vereniging een overzicht verstrekt van te gebruiken en reeds uitgegeven startnummers zodat controle van de inschrijving mogelijk is.

Bij verlies of in ongerede raken van het eigen startnummer zal een met de handgeschreven startnummer moeten worden aangemaakt. Dit dient duidelijk leesbaar te zijn en kan op het wedstrijdsecretariaat worden opgehaald. Er wordt geen nieuw nummer aangemaakt. Hiervoor zijn ca 100 startnummers gereserveerd die bijvoorbeeld met een sticker zijn te nummeren (met het oude nummer dus).

Bij het aanmelden van wedstrijdatleten voor een cross dienen naam, vereniging en licentienummer opgegeven te worden. Dit omdat de uitslag digitaal naar de Atletiekunie moet worden gezonden.

Tijdwaarneming en volgorde van aankomst

De regio stelt voor elke wedstrijd de tijd/aankomstwaarneming ter beschikking.

Het is noodzakelijk dat de organiserende vereniging ook een aankomstregistratie bijhoudt (van bijvoorbeeld de eerste 10 finishers) teneinde bij eventuele verschillen een vergelijking te kunnen maken.

Opmerkingen over de uitslagen dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen drie werkdagen na de betreffende wedstrijd doorgegeven te worden aan de coördinator crosscompetitie.

Inschrijfgelden.

Het inschrijfgeld voor alle wedstrijden is gelijk. Indien men zich vooraf inschrijft voor alle wedstrijden tegelijk geldt een tarief van 5x het voorinschrijven (bv pupillen € 10,00 en overigen niet AU € 30,00)

 

Categorie (leeftijd)

Voorinschrijven AU-leden

Voorinschrijven niet AU-leden

Na inschrijving ter plekke *)

pupillen

€ 2,00

 € 3,00

 € 4,00

junioren t/m U18

€ 2,50

 € 4,00

 € 5,00

overigen

€ 4,00

 € 6,00

 € 8,00

 Enkele verplichtingen ten aanzien van de Sponsornaam (indien van toepassing)

Alle startnummers dienen voorzien te zijn van de Sponsornaam. De  door de Sponsor beschikbaar gestelde uitingen dienen duidelijk zichtbaar te worden bevestigd. Een mogelijke opblaasboog of grote tent die bij niet al te veel wind als start en/of finish is te gebruiken, zal zo mogelijk beschikbaar komen. Indien dit niet mogelijk is (vergunning technisch niet toegestaan) kan in overleg een andere locatie gekozen worden of op een andere wijze een voorziening getroffen.

Op de uitnodigingen en de uitslagen van de wedstrijden dient het sponsorlogo duidelijk vermeld te worden.

Als er sprake is van andere (co)sponsors bij een wedstrijd, dan dient dit uiterlijk 6 weken voor de betreffende wedstrijd met de Sponsor te worden overlegd via de coördinator van de crosscompetitie.

Voor resterende vragen over alle zaken aangaande de crosscompetitie kunt u terecht bij de coördinator crosscompetitie (bij voorkeur via wilzweemer@zeelandnet.nl). 

 

versie: 03-11-2020

 

 

Weg en Veldwedstrijden

KALENDER WEG/VELD 2019 (SITUATIE 28 NOVEMBER 2019)
dec 14½ marathonscheldesport
dec 26kerstloopdynamica
dec 28kievit warmte stratenloopflakkee
dec 31oliebollenloopAv’56
dec 31tankloopdynamica
dec 31sylvestercrosswielingen

KALENDER WEG/VELD 2020 (SITUATIE
10 febr 2020

jan 4Wallenloopwed/trimAv’56
jan 5scheidsrechterslooptrim Dynamica
fan11Deltacrosswed/trimDelta Sport
jan 25Scheldesportcrosswed/trimScheldesport

febr 2Halve marathonwed/trimde Wielingen
febr8Kievit Grevelingencrosswed/trimFlakkee
febr15Zwaarste TientrimDelta Sport
febr23BosbokkentrailtrimDelta Sport
ffeb23KapellecrosstrimAv’56
febr23natuurloop moio beachtrimde Wielingen
febr29Kustcrosswed/trimDynamica
febr29Scheldeloop 25 kmtrimScheldesport

mrt 7KrokuslooptrimRKHAV
mrt 7MassalooptrimDynamica
mrt 8Natuurloop de Zeemeeuwtrimde Wielingen
mrt 14JeugdclubcrosstrimDynamica
mrt 14PannenkoekenmolenlooptrimDelta Sport
mrt 21Ronde van BruroparunDelta Sport
mrt 2260 km van WalcherentrimCegelecteam
mrt 2825kim van HulsttrimRKHAV
mrt 28Zwemloopwed Dynamica

apr 4Oosterscheldeloopwed/trimAv’56
apr 18Marathon Zws.VltrimSt.Mar.ZwsVl
apr 24OranjemuidenlooptrimDynamica
apr 26Zwaakse weellooptrimAv’56
apr 27Schipper OmlooptrimFlakkee

mei25e Zwemloopwed RKHAV
mei8Kaasboer SchellachlooptrimDynamica
mei9MeidoornlooptrimAv’56
mei15Gaperloopwed/trimGonzales
mei29ZLM DONwed/trimDynamica

juni5GriffioenlooptrimDynamica
juni
6
Dwars door Domburg
trim
vv Domburg
juli1Stratenloop Zoutelandewed/trimDynamica
juli7Zomerloop Ijzendijketrimde Wielingen
juli8Sportvisserloopwed/trimAv’56
juli14Zomerloop Cadzandtrimde Wielingen
juli15Stratenloop Westkapellewed/trimDynamica
juli21Zomerloop Retranchementtrimde Wielingen
juli22Hotel Bom Bokaalwed/trimDelta Sport
juli28Zomerloop Groesetrimde Wielingen
juli29Boulevardloopwed/trimDynamica

aug 4Zomerloop Nieuwvliettrimde Wielingen
aug 7Bloemfontein Strandloop
Flakkee
aug 8Wolphaartsdijkwed/trimAv’56
aug 11Zomerloop Zuidzandetrimde Wielingen
aug 22Hyundai Halve Marwed/trimDelta Sport
aug 26KreeklooptrimScheldesport
aug 28Fysio KapellelooptrimAv’56


sep 5Kustloop VrouwenpoldertrimSt.Kustloop Vr
sep 11Wea stadsloopwed/trimAv’56
sep 13Dwars door de Zwingeultrimde Wielingen
sep 13KraaienlooptrimLewedorp
sep 18WemeldingelooptrimAv’56
sep 19Keukens TielemanlooptrimFlakkee
sep 20Halve van RenessetrimSt Sportpr

okt 2Ladys Run trimSt. Marathon
okt 3Clingse BoslooptrimRKHAV
okt 3KustmarathontrimSt. Marathon
okt 10PoelbosloopschooljeugdAv’56
pkt17Singelloopwed/trimDynamica
okt 25Zwemloopwed de Wielingen
okt 24StelleplaslooptrimAv’56
okt 31Moerschanscrosswed/trimRKHAV

nov 7HobbeldebobbeltrimDynamica
nov 8Natuurloop de Zeemeeuwtrimde Wielingen
nov 14MossellooptrimDelta Sport
nov 21Elderschanscrosswed/trimde Wielingen
nov 28ScheldesportlooptrimScheldesport
nov 29ZaklooptrimAv’56

dec 12Inkelcrosswed/trimAv’56
dec 19AagtekerkeruntrimMcde Pekelinge
dec 26KerstlooptrimDynamica
dec 31Sylvesterloop Erasmustrimde Wielingen
dec 31TanklooptrimDynamica

Uitslagen en Ranglijsten

Stand van de crosscompetitie 2019/2020: http://www.zeelandatletiek.nl/standen/2020/CROSSSTAND_2020.TXT

Stand van de stratenlopen juli 2019: http://www.zeelandatletiek.nl/standen/2019/STAND_stratenloop_2019.txt

Standen De Zeeuwse Verzekeringen Crosscompetitie 2018 – 2019

Uitslagen en Ranglijsten

Zeeuwse uitslagen – weg –  atletiekbaan –  indoor – records – seizoen – besten – kampioenen – atleet

AC Logo%20Athletics%20Champs

Uitslagen via Atletiek.nu

Uitslagen van de Athletics Champs en andere wedstrijden zijn overzichtelijk weergegeven. De verenigingen van de VZA sporten in Regio 11.

Contactgegevens

Bestuur

Gezien de Privacy wetgeving zijn de contactgegevens verwijderd.

Voorzitter Anjolie Engels-Wisse
Secretaris Wil Zweemer
Penningmeester Leny Luteijn

 

 

 

 

 

Baanwedstrijden 2020

Baanwedstrijden 2020

 

( bijgewerkt   8 febr 2020)

         
           
           
februari 1 delta sport indoor    
maart 21 Av’56 oefen eigen wed  
april 4 Scheldesport pup wed klassiek  
april 13 dynamica paasei eigen wed  
april 18 Av’56 1e CD comp    
april 19 Sprint 1e AB comp    
april 24 Scheldesport avondbaan    
april 26 Achilles 1e Sen comp    
mei 3 Scheldesport 2e AB comp    
mei 9 Thor 2e CD comp    
mei 9 dynamica pup wed klassiek  
mei 15 Av’56 avondbaan    
mei 16 de wielingen ath.champs morgen  
mei 16 de wielingen baanwedstrijd middag  
mei 17 Groene Ster 1e Masters comp    
mei 21 Scheldesport avondbaan    
mei 22 delta sport meerkamp ZK  
mei 23 delta sport meerkamp ZK  
mei 23 flakkee ath.champs    
mei 24 Spark 2e Sen comp    
mei 30 Scheldesport VB wedstrijd keus  
juni 1 rkhav pinksterwedstrijden    
juni 6 Scheldesport VB wedstrijd keus  
juni 6 Av’56 pup wed klassiek tevens ZK
juni 7 ?????? 3e AB comp    
juni 13 Spado 3e CD comp    
juni 20 VZA regioontm. Scheldesport  
juni 21 ?????? 2e Masters comp    
juni 27 rkhav ZK CD en hoger ZK  
juli 4 delta sport pup wed    
juli 4 delta sport baanwedstrijd    
juli 5 Groene Ster 3e Sen comp    
augustus 14 Av’56 avondbaan    
augustus 28 Scheldesport avondbaan    
september 5 rkhav ath.champs morgen  
september 5 rkhav baanwedstrijd middag  
september 13 ?????? finale Sen comp    
september 19 ?????? finale CD comp    
september 19 dynamica ath.champs morgen  
september 20 ?????? finale Mast comp    
september 26 delta sport clubkampioenschap    
september 26 dynamica clubkampioenschap    
september 26 Av’56 clubkampioenschap    
september 26 rkhav clubkampioenschap    
september 26 Scheldesport clubkampioenschap    
december 12 Scheldesport winterwerp 3kamp