Dag: 6 november 2020

Kandidaatstelling Organisatie VZA bijzondere wedstrijden en ZK’s

Om te garanderen dat er elke hieronder genoemde wedstrijd ook elke jaar/keer georganiseerd wordt, zal telkens kandidaatstelling hiervoor worden gevraagd.

ZK’s

 1. Kandidaatstelling voor een ZK dient te worden gedaan tussen 1 januari – 1 mei in het jaar voorafgaand aan het jaar van het betreffende ZK.
 2. Aanwijzing van het ZK geschied uiterlijk juni in het voorafgaande jaar van het te organiseren ZK.
 3. Datum bepaling wordt door de organiserende vereniging gedaan binnen 2 weken nadat de competitiedata van de AU bekend zijn en meldt dat meteen aan de TC van de VZA en liefst 4 weken voor de kalendervergadering van de VZA.

De ZK die hiervoor in aanmerking komen zijn:

ZKvoorwaardeninschrijfgeld
Zeeuwse Kampioenschap pupillen individueelJaarlijks, geen beperking in accommodatie, gezien grote deelname aandacht voor de accommodatie indeling€ 1,50 per onderdeel 
Open Zeeuwse Kampioenschappen C / D Junioren Individueel Jaarlijks, horden noodzakelijk, gezien grote deelname aandacht voor de accommodatie indeling€ 1,50 per onderdeel
Open Zeeuwse Kampioenschappen C / D Junioren MeerkampJaarlijks, horden noodzakelijk, 2x ver, 2x hoog, 2x kogel, 6 Baans accommodatie niet noodzakelijkMax. € 10,00 per deelnemer
Open Zeeuwse Kampioenschappen Masters, Senioren, U20 en U18 IndividueelJaarlijks, geen beperkingen in accommodatie€ 2,00 per onderdeel
ZK Halve marathonTot 2025 bij AV de Wielingen, daarna andere kandidaten mogelijk Max. € 15,00 per deelnemer “Inschrijfgeld is indicatieve bovengrens. Eventuele afwijkingen naar boven in overleg met organiserende vereniging”.
ZK Marathonn.t.b.  €  

Kandidaatstelling Organisatie VZA bijzondere wedstrijden en ZK’s

Indien er behoefte is om nog meer ZK wedstrijden te organiseren dan dienen deze 1 jaar voor afgaand aan de wedstrijd te worden ingediend bij de uitvoerende van de TC en de TC. Die dienen het voorstel in bij het bestuur voor mogelijke opname in bovengenoemd overzicht met financiële dekking in verband met prijzen.

Criteria voor aanwijzing:

 • Aanvragende vereniging kan het ZK organiseren op basis van de voorwaarden, hierboven genoemd.
 • Zo veel mogelijk verenigingen aan bod laten komen voor organisatie. 
  • Elk jaar rouleren geniet de voorkeur. 
  • In het zelfde jaar heeft verdeling over zoveel mogelijk verenigingen de voorkeur.
 • Toegewezen krijgen van een ZK op basis van aanvraag, verplicht de betreffende vereniging ook om het ZK te organiseren. Het niet na kunnen komen van deze verplichting kan consequenties hebben naar de toekomst toe bij volgende aanvragen en toewijzingen.
 • Inschrijfgeld staat vast – met uitzondering van halve marathon – omdat de VZA voor alle prijzen zorg draagt.
 • Tijdens de kalendervergadering hebben de organisatoren, in overleg met TC, voorrang op de meest geschikte datums.

Regio Ontmoeting Pupillen en C / D Junioren

 1. Kandidaatstelling voor de Regio ontmoeting dient te worden gedaan tussen 1 januari – 1 mei in het jaar voorafgaand aan het jaar van de Regio ontmoeting door VZA te organiseren. (2020 en telkens elke 5 jaar). Voorwaarde om te kunnen organiseren is het hebben van een 6 Baans accommodatie in verband met de deelname van 5 ploegen.
 2. Aanwijzing van de Regio ontmoeting geschied uiterlijk juni in het voorafgaande jaar van de te organiseren Regio ontmoeting.
 3. Datum bepaling gebeurt door de overkoepelende organisatie Regio ontmoeting en zal plaats vinden nadat de competitiedata van de AU bekend zijn.

Te Declareren kosten voor organiserende vereniging:

•     Maximaal € 1100,00 op basis van declaratie met daar waar van toepassing bijgevoegde facturen. In historie kijken naar 5 en 10 jaar geleden en bestuur voorstel doen op basis van reële begroting inschatting.

       versie 10-09-2020

Posted in Geen categorie

Regio Ontmoeting Pupillen en C / D Junioren

Selectievorming / Regels Zeeland

De regio wedstrijd is een wedstrijd voor pupillen en C D junioren tussen een aantal regio’s (momenteel 5) en wordt gehouden begin juni. De locatie wisselt jaarlijks per deelnemende regio. De organisatievolgorde is: Zeeland, Rijnmond, West Brabant, Midden Holland en Dordrecht. Er is een vast chronoloog waaraan niet gesleuteld mag worden. (Is inmiddels al vele malen uitgevoerd en is gewoon goed.)

Namens de VZA selecteren twee personen, de atleten die namens Zeeland naar deze wedstrijd worden uitgezonden. De selectieprocedure (zie verderop) wordt hierbij nageleefd. Over het resultaat van de selectie wordt niet gecorrespondeerd.

De VZA bepaalt de wijze van vervoer naar de regio ontmoeting. Taken voor de ploegleiders worden vooraf apart geformuleerd en bij de uitnodiging aan de ploegleiders verstrekt.

Alle deelnemers worden geacht zich aan dit reglement te conformeren.

Bij de vaststelling van de kalender wordt de regio ontmoeting onder de aandacht van de verenigingen gebracht.

Atleten die geselecteerd en uitgenodigd worden om deel te nemen aan de regio wedstrijd, mogen in dat weekend niet uitkomen op een andere wedstrijd. (Uitzondering: nationale kampioenschappen.)

Inschrijving

1 á 2 weken voor de datum van de ontmoeting moeten de atleten worden opgegeven aan de organiserende vereniging. De organiserende club stuurt de uitnodiging en daarbij horende formulieren welke moeten worden ingevuld (ong. 4 weken tevoren ) aan de regio coördinator.

Selectie van Atleten

Selecteren van de atleten gebeurt aan de hand van te voren bepaalde wedstrijden (dit zijn de eerste wedstrijden van het baanseizoen), iedereen weet dan wanneer hij/zij moet meedoen en een prestatie moet leveren.

Er doen 5 pupillen per groep mee en 3 junioren per onderdeel.

Er wordt geselecteerd naar aanleiding van de geselecteerde wedstrijden. Hiervoor wordt een ranglijst opgemaakt. De 5 beste pupillen en 3 junioren gaan in principe mee. Zegt er een af, dan komt de eerstvolgende op de ranglijst in aanmerking.

Junioren mogen 3 onderdelen doen (dit is inclusief estafettes), beter is echter om ze maximaal 2 nummers te laten doen. Houdt er rekening mee dat sommige atleten niet voor 1 nummer mee gaan.

Planning en Uitnodiging

Drie weken van tevoren dient de samenstelling van de ploeg bekend te zijn. Als de ploegen bekend zijn wordt dit doorgegeven aan de clubs, die vervolgens zo spoedig mogelijk hun atleten informeren. Je kunt dan afzeggingen verwachten, waarna uit de reservelijst geput kan worden.

De definitieve uitnodiging met gegevens voor de atleten wordt 1 week van tevoren per e-mail aan de contactpersonen van de clubs verstuurd, die zorgen voor distributie binnen de club.

De Estafettes

Voor pupillen geldt dat er 4 pupillen de groepsestafette lopen en de vijfde de pendelestafette, zo doet iedereen een estafette.

Voor junioren: de snelste vier worden opgesteld. Soms komt het voor dat een club een sterke lichting heeft en drie atleten op de estafette staan. Je kunt dan overwegen om een compleet estafetteteam van die club te selecteren (zijn op elkaar ingesteld), geeft vaak goede resultaten. Degenen die de estafette doen, mogen geen pendelestafette lopen.

Hou bij het indelen van de pendelestafette in de gaten dat (indien mogelijk) iedere club evenredig is vertegenwoordigd, dus 2 per club.

Groepsleiders

Indeling groepsleiders: ook hier geldt dat de clubs evenredig vertegenwoordigd zijn. Vaak is het zo dat bijvoorbeeld de Wielingen 1 ploegleider heeft omdat de club weinig vertegenwoordigende atleten heeft. De club met de meeste atleten heeft dan 1 ploegleider extra. De clubs wijzen zelf mensen aan.

T-Shirts

Ieder regio krijgt T-shirts, de maten en aantallen moeten worden opgegeven aan de organiserende regio, die zorgt dan dat de T-shirts op de wedstrijddag aanwezig zijn. De algemeen ploegleider zorgt dat ze verder worden uitgedeeld, uiteraard per ploegleider. Afgesproken is dat er voor de algemeen ploegleiders van de anderen teams (regio’s) een shirt wordt gereserveerd. Dit wordt uitgewisseld. Bestel ook enkele T-shirts in verschillende maten extra, dit ivm afzeggingen cq wijzigingen. Maten T-shirts: 128-140-152- 164/S- M – L – XL pupillen: 8 ploegen x 5 = 40 pupillen

T-shirts: 16x maat 128; 21x maat 140; 6x maat 152

Junioren: ong. 40 + 4 ploegleiders + 1 alg. ploegleider + 2 juryleden

T-shirts: 12x mt.152 ; 22x 164/S; 12x M

Ploegleiders (12)/ alg. ploegleiders (2) en juryleden (2): 6M; 6 L; 6 XL

Voor de Zeeuwse wedstrijd (als Zeeland aan de beurt is als gastheer voor de regiowedstrijd) moeten de T-shirts voor alle regio’s worden besteld. De print moet worden aangeleverd door de VZA.

Algemeen Ploegleider(s).

De algemeen ploegleiders mogen geen atleten begeleiden. Één algemeen ploegleider is het aanspreekpunt. Momenteel is dat Vera Wisse. Dit is ook degene die na afloop de beker in ontvangst neemt. De algemeen ploegleider van de pupillen neemt de diploma’s voor de pupillen in ontvangst en deelt deze uit.

Kosten

De VZA kan een eigen bijdrage van de deelnemers in de kosten vaststellen. Deze bijdrage wordt tijdens de wedstrijd door de ploegleiders geïnd. Dit wordt aan de algemeen ploegleider afgedragen.

Vervoer

Eventueel busvervoer wordt geregeld door de VZA.

Chronologisch overzicht t.b.v. de jaarlijkse “Vijf regio-ontmoeting”
Looponderdelen: Technische onderdelen:
11.00 100 m JC 3 series 11.00 MC Hoog 1
11.15 80 m MC 3 series JD Hoog 2
11.25 80 m JD 3 series MD Ver 1
11.40 60 m JPA 1 5 series MPA 1 Ver 2
11.55 60 m JPA 2 5 series JPB Kogel 1
12.10 60 m MD 3 series MPB Kogel 2
12.20 60 m MPA 2 5 series JC Discus
12.35 60 m MPA 1 5 series 11.50 JC Ver 1
13.00 40 m MPC 5 series JPC Ver 2
13.15 40 m MPB 5 series MPC Bal
13.30 40 m JPB 5 series 12.05 JD Kogel 1
13.45 40 m JPC 5 series MD Kogel 2
12.15 MC Discus
14.15 800 m JC 2 series 12.30 JC Hoog 1
14.25 600 m MC 1 serie MD Hoog 2
14.30 1000 m JD 1 serie 12.40 MC Ver 1
14.35 1000 m MD 1 serie JPA 1 Ver 2
JPC Bal
15.15 4 x 40 m JPC 1 serie 12.55 JPA 2 Kogel 1
15.20 4 x 40 m MPC 1 serie MPA 2 Kogel 2
15.25 4 x 40 m JPB 1 serie 13.30 JD Ver 1
15.30 4 x 40 m MPB 1 serie MPC Ver 2
15.40 4 x 60 m JPA 1 1 serie MPA 1 Bal
15.45 4 x 60 m MPA 1 1 serie 14.00 JPA 2 Hoog 1
15.50 4 x 60 m JPA 2 1 serie MPA 2 Hoog 2
15.55 4 x 60 m MPA 2 1 serie JC Kogel 1
16.00 4 x 60 m MD 1 serie MC Kogel 2
16.10 4 x 80 m JD 1 serie 14.20 JPA 1 Bal
16.15 4 x 80 m MC 1 serie JPB Ver 1
16.25 4 x 100 m JC 1 serie MPB Ver 2
16.40 Pendelest. Combi 1 serie

Aantal deelnemers per ploeg:

Pupillen 5 per meerkamp;

Junioren 3 op elk onderdeel.

Alle deelnemers hebben bij de technische onderdelen drie (3) pogingen.

De vier beste pupillen (per meerkamp) en de twee beste junioren (per onderdeel) per regio tellen voor de punten.

Een junior mag aan drie persoonlijke onderdelen deelnemen + eventueel estafette.

Vier pupillen doen mee aan de estafette. De vijfde pupil doet mee aan de combi pendelestafette.

De combi pendelestafette bestaat uit: 1 MPC, 1 JPC, 1 MPB, 1 JPB, (40 meter) 1 MPA 1, 1 JPA 1, 1 MPA 2, 1 JPA 2, (60 meter), 1 MD, 1 JD, 1 MC en 1 JC (80 meter). De meisjes starten vanaf de finishlijn, de jongens starten vanaf de (normale) startlijnen.

Versie: 10-09-2020

Open Zeeuwse Kampioenschappen C / D Junioren Individueel

Elk jaar zal er een individueel kampioenschap voor C/D junioren worden gehouden.

Dit kampioenschap is een zogenaamd open kampioenschap (andere verenigingen buiten regio 11 kunnen deelnemen en Zeeuws kampioen worden).

Het programma van het individueel kampioenschap wordt door de organiserende vereniging opgesteld in overleg met de coördinator Technische Zaken van de VZA. Kampioenschappen wordt bij voorkeur niet verspreid over meerdere wedstrijden.

Onderdelen waarin Zeeuwse Kampioenschappen kunnen worden gehouden zijn:

De vaststelling van het programma zal door de organiserende vereniging in overleg met de technische coördinator van de Regio Commissie geschieden.

JC 100m – 100mH – 800m – ver – hoog – kogel – discus – speer–4x100m

JD   80m – 80mH – 1000m – ver – hoog – kogel – discus – speer – 4x80m

MC  80m – 80mH – 600m – ver – hoog – kogel – discus – speer – 4x80m

MD 60m –60mH – 600m – ver – hoog – kogel – discus – speer – 4x60m

Een kampioenschap gaat door bij ‘voor-inschrijving’ van minimaal 3 deelnemers.

Op sprint en horden zullen -indien nodig- series, (halve finales) en finales verwerkt worden.

Estafettes: series op tijd.

Lange loopnummers: series op tijd.

Op de onderdelen ver, kogel, discus en speer hebben alle deelnemers recht op drie pogingen.

De vier besten gaan door naar de finale en hebben recht op nog drie pogingen.

Hoogspringen verwerken volgens W.R.

Inschrijfgeld:   per onderdeel € 1,50 / Estafette geen inschrijfgeld.

De inschrijfgelden komen ten goede aan de organiserende vereniging.

De medailles voor de nummers 1, 2 en 3 worden beschikbaar gesteld door de Vereniging Zeeland Atletiek.

Zo mogelijk zal een vertegenwoordiger van de Regio Commissie op de wedstrijddag aanwezig zijn om de ereprijzen uit te reiken.

Uitnodigingen tot deelname voor deze wedstrijd zal minimaal 5 weken voor de wedstrijddatum aan de verenigingen verzonden worden.

Sluiting inschrijving 2 werkdagen voor de wedstrijd.

1                                                                                 versie 10-09-2020