Regio Ontmoeting Pupillen en C / D Junioren

Selectievorming / Regels Zeeland

De regio wedstrijd is een wedstrijd voor pupillen en C D junioren tussen een aantal regio’s (momenteel 5) en wordt gehouden begin juni. De locatie wisselt jaarlijks per deelnemende regio. De organisatievolgorde is: Zeeland, Rijnmond, West Brabant, Midden Holland en Dordrecht. Er is een vast chronoloog waaraan niet gesleuteld mag worden. (Is inmiddels al vele malen uitgevoerd en is gewoon goed.)

Namens de VZA selecteren twee personen (per 2017 Vera Wisse en Anjolie Engels-Wisse, bestuur VZA) de atleten die namens Zeeland naar deze wedstrijd worden uitgezonden. De selectieprocedure (zie verderop) wordt hierbij nageleefd. Over het resultaat van de selectie wordt niet gecorrespondeerd.

De VZA bepaalt de wijze van vervoer naar de regio ontmoeting. Taken voor de ploegleiders worden vooraf apart geformuleerd en bij de uitnodiging aan de ploegleiders verstrekt.

Alle deelnemers worden geacht zich aan dit reglement te conformeren.

Bij de vaststelling van de kalender wordt de regio ontmoeting onder de aandacht van de verenigingen gebracht.

Atleten die geselecteerd en uitgenodigd worden om deel te nemen aan de regio wedstrijd, mogen in dat weekend niet uitkomen op een andere wedstrijd. (Uitzondering: nationale kampioenschappen.)

Inschrijving

1 á 2 weken voor de datum van de ontmoeting moeten de atleten worden opgegeven aan de organiserende vereniging. De organiserende club stuurt de uitnodiging en daarbij horende formulieren welke moeten worden ingevuld (ong. 4 weken tevoren ) aan de regio coördinator.

Selectie van Atleten

Selecteren van de atleten gebeurt aan de hand van te voren bepaalde wedstrijden (dit zijn de eerste wedstrijden van het baanseizoen), iedereen weet dan wanneer hij/zij moet meedoen en een prestatie moet leveren.

Er doen 5 pupillen per groep mee en 3 junioren per onderdeel.

Er wordt geselecteerd naar aanleiding van de geselecteerde wedstrijden. Hiervoor wordt een ranglijst opgemaakt. De 5 beste pupillen en 3 junioren gaan in principe mee. Zegt er een af, dan komt de eerstvolgende op de ranglijst in aanmerking.

Junioren mogen 3 onderdelen doen (dit is inclusief estafettes), beter is echter om ze maximaal 2 nummers te laten doen. Houdt er rekening mee dat sommige atleten niet voor 1 nummer mee gaan.

Planning en Uitnodiging

Drie (twee?) weken van tevoren dient de samenstelling van de ploeg bekend te zijn. Als de ploegen bekend zijn wordt dit doorgegeven aan de clubs, die vervolgens zo spoedig mogelijk hun atleten informeren. Je kunt dan afzeggingen verwachten, waarna uit de reservelijst geput kan worden.

De definitieve uitnodiging met gegevens voor de atleten wordt 1 week van tevoren per e-mail aan de contactpersonen van de clubs verstuurd, die zorgen voor distributie binnen de club.

De Estafettes

Voor pupillen geldt dat er 4 pupillen de groepsestafette lopen en de vijfde de pendelestafette, zo doet iedereen een estafette.

Voor junioren: de snelste vier worden opgesteld. Soms komt het voor dat een club een sterke lichting heeft en drie atleten op de estafette staan. Je kunt dan overwegen om een compleet estafetteteam van die club te selecteren (zijn op elkaar ingesteld), geeft vaak goede resultaten. Degenen die de estafette doen, mogen geen pendelestafette lopen.

Hou bij het indelen van de pendelestafette in de gaten dat (indien mogelijk) iedere club evenredig is vertegenwoordigd, dus 2 per club.

Groepsleiders

Indeling groepsleiders: ook hier geldt dat de clubs evenredig vertegenwoordigd zijn. Vaak is het zo dat bijvoorbeeld de Wielingen 1 ploegleider heeft omdat de club weinig vertegenwoordigende atleten heeft. De club met de meeste atleten heeft dan 1 ploegleider extra. De clubs wijzen zelf mensen aan.

T-Shirts

Ieder regio krijgt T-shirts, de maten en aantallen moeten worden opgegeven aan de organiserende regio, die zorgt dan dat de T-shirts op de wedstrijddag aanwezig zijn. De algemeen ploegleider zorgt dat ze verder worden uitgedeeld, uiteraard per ploegleider. Afgesproken is dat er voor de algemeen ploegleiders van de anderen teams (regio’s) een shirt wordt gereserveerd. Dit wordt uitgewisseld. Bestel ook enkele T-shirts in verschillende maten extra, dit ivm afzeggingen cq wijzigingen.

Maten T-shirts: 128-140-152- 164/S- M – L – XL

pupillen: 8 ploegen x 5 = 40 pupillen

T-shirts: 16x maat 128; 21x maat 140; 6x maat 152

Junioren: ong. 40 + 4 ploegleiders + 1 alg. ploegleider + 2 juryleden

T-shirts: 12x mt.152 ; 22x 164/S; 12x M

Ploegleiders (12)/ alg. ploegleiders (2) en juryleden (2): 6M; 6 L; 6 XL

Voor de Zeeuwse wedstrijd (als Zeeland aan de beurt is als gastheer voor de regiowedstrijd) moeten de T-shirts voor alle regio’s worden besteld. De print moet worden aangeleverd door de VZA.Algemeen Ploegleider(s).

De algemeen ploegleiders mogen geen atleten begeleiden. Één algemeen ploegleider is het aanspreekpunt. Momenteel is dat Vera Wisse. Dit is ook degene die na afloop de beker in ontvangst neemt. De algemeen ploegleider van de pupillen neemt de diploma’s voor de pupillen in ontvangst en deelt deze uit.

Kosten

De VZA kan een eigen bijdrage van de deelnemers in de kosten vaststellen. Deze bijdrage wordt tijdens de wedstrijd door de ploegleiders geïnd. Dit wordt aan de algemeen ploegleider afgedragen.

Vervoer

Eventueel busvervoer wordt geregeld door de VZA.

Contactgegevens

Bestuur

Voorzitter Anjolie Engels-Wisse Abeelseweg 25 – 27 4335 JW Middelburg  0118-616161
Secretaris Wil Zweemer Goese Meerlaan 54 4465 AM Goes 0113-343632
Penningmeester Leny Luteijn Schorpioen 34 4501 HB Oostburg 0117-455407

Commissie Evenementen

Voorzitter Anton Vael Gerbrandystraat 91 4384 ND Vlissingen 0118-460476
Wedstrijdkalender Anton Vael Gerbrandystraat 91 4384 ND Vlissingen 0118-460476
Baancircuit Johan Stokman Beukenstraat 49 4462 TP Goes 0113-223666
Pup.Competitie Vera Wisse Lewedorp 06-24110600
Scholierenatletiek tijd. Wil Zweemer Goese Meerlaan 54 4465 AM Goes 0113-343632
Ranglijsten/ Zeeuwse Records Kees van den Pol M.Smallegangesbuurt 50 4461 AT Goes 0113-215133
Regio Ploegen Vera Wisse(junioren)

Bestuur VZA Anjolie Engels-Wisse(pup)

 Lewedorp

 

 

Middelburg

 06-24110600

 

 

0118616161

Pers Zeeland

PZC Sjaak Sinke Drakensteynlaan 16 4371 TG Koudekerke 0118-556180

Unieraadsleden Zeeland

Ans Huisman Oosterhout
Rob van Mechelen Roosendaal

Contactpersonen Verenigingen Regio Zeeland

Secretariaat Wedstrijdsecretariaat Wedstrijdsecretariaat uit Trimlopen
AV ’56
Vera Wisse
T: 06-24110600
E: secretaris@av56.nl
Baanwedstrijden: wtc AV’56    Wegwedstrijden:       René de Dreu 0113-656702 Heleen Kapteijn     0113-342699 Wilko de Vos       0113-622553
Delta Sport
Patty van Zonderen

Vondelingsplaat 30
4301 ZP Zierikzee

Baanwedstrijden:   Sylvia Verkaaik        0111-671340 Wegwedstrijden:       Robert Verwijs           06-23927482 vacant Robert Verwijs           06-23927482

Dynamica

Jan Rombout 0118-563746 Senioren en junioren A: Ron Dellebeke  0118-471184 Junioren B/C/D en pupillen: Martin Marinissen Email:

mm.marinissen@gmail.com

Anton Vael 0118-460476
AV Flakkee
Anton van Kampen  0187-641049 Wendy Tieleman-Wijnands 0187-481412 Wendy Tieleman-Wijnands 0187-481412

RKHAV

vacature vacature Hilde Hiel     0114-320731 vacature
AV Scheldesport
Leonoor Ruiter 06-51241304 Karin van Damme                        0115-620374 Emile Fabry      06-34181887 Leonoor Ruiter               06-51241304
AV De Wielingen
Nico Verheul 0117-452320 / 06-22906842 Froukje de Vries          0117-454756 Anke van der Hooft             0117-454254 Froukje de Vries             0117-454756

Besturen participerende verenigingen Zeeland

Vereniging Secretaris Voorzitter Penningmeester
AV56 Vera Wisse
T: 06-24110600
E: secretaris@av56.nl
Cees Goosen    070-5117274 /    06-20201409 John van Anrooy 0113-343725
Delta Sport Patty van Zonderen
Hoge Hilleweg 26, 4328 RG Burgh Haamstede
email secretaris@avdeltasport.nl
Sebastiaan Heikoop         0111-414007 Han van Sighem 0111-461055
Dynamica Jan Rombout 0118-563746 Niels Koole

voorzitter@dynamica-sport.nl

Ron Dellebeke 0118-471184
AV Flakkee Anton van Kampen          0187-641049 Peter Schouten

voorzitter@avflakkee.nl

Willemijn Hagoort

penningmeester@avflakkee.nl

RKHAV vacature Martin Lelie 0032-(0)473-505698 Maarten van Goethem         0114-317176
Scheldesport Leonoor Ruiter  06-51241304 Harold de Maat 06-36281181 Tina Bouterse  0115-613778
Wielingen Nico Verheul 0117-452320 /    06-22906842 Frédérique Versluys             06-52335365 Nico Verheul  0117-452320 /     06-22906842