VERENIGING ZEELAND ATLETIEK

PUPILLENCOMPETITIE

BAANCIRCUIT

2013

 

Algemeen

Het baancircuit bestaat dit jaar uit  6 wedstrijden. Overigens is eigenlijk geen sprake meer van een circuit maar van een reeks wedstrijden waarbij getracht wordt een zo groot mogelijke verscheidenheid van wedstrijden aan te bieden met een kort aantrekkelijk programma. Voor het gemak blijven we het maar baancircuit noemen.

Er mag bij het baancircuit aan maximaal 3 individuele onderdelen worden deelgenomen.

Ook dit jaar zijn er diverse Zeeuwse Kampioenschappen te behalen tijdens het baancircuit. De nummers waarop dat kan zijn vetgedrukt. Voor de hordennummers zijn speciale afspraken gemaakt en die zijn als volgt:

De ZK lange hordennummers voor alle categoriën zijn op 15 juni bij Delta Sport in Zierikzee.

De ZK korte hordennummers voor AB junioren senioren en masters zijn op 24 augustus bij Scheldesport in Terneuzen

De ZK korte hordennummers voor de C en D junioren zijn tijdens de ZK pupillen en CD op 7 september bij Delta Sport in Zierikzee.

 

Pupillencompetitie.

Deze competitie gaat weer in meerkampvorm met daarnaast als bijnummer een lange afstand of een estafette. Na de vijf wedstrijden wordt er weer een eindstand opgemaakt voor de Ir Knaap wisselbeker (beste vereniging) en de Zierikzee wisselbeker ( vereniging met naar verhouding de meeste deelnemers).

Ook dit jaar zal er een klassement opgemaakt worden voor individuele atleten waarbij rekening wordt gehouden met de beste prestaties van het gehele seizoen. De zogenaamde Super Crack. De punten van deze beste prestaties worden weer opgeteld. Daarnaast kunnen bonuspunten (100 stuks) verdiend worden door mee te doen op een wedstrijd. Vier keer meedoen is dus 400 punten extra en vijf keer meedoen 500 punten. In elke categorie zullen 3 prijzen worden uitgereikt die ook dit jaar weer gesponsord worden door Jonkman Logistics uit Terneuzen.

De estafetten mogen een gewone estafette zijn 4 x 40 of 4 x 60 meter maar ook een andere vorm zoals bijvoorbeeld de pendelestafette. Die keuze maakt de organiserende vereniging. Om tot een goede indeling van de loopnummers te komen wordt weer verwacht dat bij het opgeven van de atleten de beste prestaties op het inschrijfformulier worden vermeld.

Let er op dat atleetjes mee mogen doen aan de lange loopnummers zonder dat zij eerst zijn uitgekomen in de Meerkamp. Dit houdt ook in dat de langere loopnummers niet meer persé aan het eind van het programma gepland hoeven te worden.Let er ook op dat de mini's tegenwoordig mee mogen doen bij de C pupillen.

 

Baancircuit.

Voor het 17e jaar wordt ook nu weer een reeks baanwedstrijden georganiseerd door de verenigingen in onze regio, baancircuit genaamd..

Het baancircuit blijft dit jaar gecombineerd worden met de pupillencompetitie. Afgesproken is dat alle wedstrijden beginnen met de pupillen. Uitzondering hierop zijn de wedstrijden bij Dynamica welke apart worden gehouden.

Alle pupillenwedstrijden beginnen om 10.30 uur. Kijk voor de voorlopige chronologen  op de site van de organiserende vereniging. De baancircuitwedstrijden vangen aan om 13.00 uur. Het laatste onderdeel start uiterlijk 15.30 nuur. Als er hoogspringen en polsstokhoogspringen samen op het programma staan moet het programma starten met hoogspringen.

Met klem wordt geadviseerd gebruik te maken van elektronische tijdwaarneming. De verenigingen Scheldesport en Dynamica zijn bereid hierin de helpende hand te bieden,

 

Leeftijdsindelingen

Bij de masters zijn de indelingen als volgt: Mannen 20, 35, 40 en 50 en Vrouwen 20, 35 en 45

Masters mogen met hun eigen gewichten werpen. Afstand is daarbij afstand – er wordt geen leeftijdscorrectie toegepast. (Een 60+er doet dus mee in de groep 50+, werpt met zijn eigen gewicht)

 

Bij de loopnummers wordt er op tijd gelopen – geen finales dus. Uitzondering daarop zijn de nummers waarop Zeeuwse Kampioenschappen te behalen zijn. Daar is wel sprake van series, halve finales en finales.

Bij de werpnummers en het verspringen krijgt elke atleet 4 pogingen. Bij een Zeeuws Kampioenschap krijgen de beste acht atleten nog eens twee pogingen extra..

Let op: Soms is er sprake van een nummer wat bijvoorbeeld niet voor de B junioren bestemd is maar volgens het wedstrijdreglement mogen zij wel meedoen bij de A junioren.

 

Het voorlopige chronoloog is (in principe) zes weken voor de betreffende wedstrijd beschikbaar. Met de nadruk op voorlopig want aan de hand van het aantal inschrijvingen kan of moet dit soms aangepast worden. Dat betekent dat definitieve chronologen pas na verwerking van de inschrijvingen ( inschrijven kan tot en met maandag 23.59 uur voorafgaande aan de wedstrijd)  beschikbaar zijn op de site van de organiserende vereniging.

 

Het kan zijn dat groepen (zowel mannen/vrouwen en jongens/meisjes samengevoegd worden.

Afgespraak is dat er niet op deelnemers kan en zal worden gewacht. Niet aanwezig is dus beurt voorbij.

 

Alle Zeeuwse Kampioenschappen zijn in het programma vet afgedrukt en zijn voor alle categoriën een OPEN KAMPIOENSCHAP.

 

Omdat het voor het wedstrijdsecretariaat een enorme klus is om nainschrijvingen te verwerken kan er ook dit jaar niet naingeschreven worden. Ook het bijschrijven voor deelnemen aan extra nummers is niet mogelijk.

 

De uitslagen van de wedstrijden moeten door de organisatie verzonden worden aan alle verenigingen,  naar de webmaster van de VZA  webmaster@zeelandatletiek.nl, Anton Vael avael@zeelandnet.nl  ,naar Tiny Jonkman tipe@hetnet.nl, naar Hans Bevelander hbeveland@zeelandnet.nl en naar webmaster van atletiek zeeland info@atletiekzeeland.nl..Daarnaast dient natuurlijk ook de pers ingelicht te worden.

 

Natuurlijk zijn er altijd zaken die je anders wilt of die fout gaan. Denk er daarbij wel aan, dat ook deze wedstrijden georganiseerd worden door mensen die dit vrijwillig doen en het beste met de atletiek – dus ook met u als atleet – voor hebben. Zijn er opmerkingen, dan is er maar één adres nl avael@zeerlandnet.nl .

 

Baancircuitklassement:

Er is dit jaar geen baancircuitklassement bij de Junioren A/B , senioren en masters. Er zijn wel prijzen voor Zeeuwse Kampioenschappen.

 

Bij de CD junioren zal wel een klassement worden opgemaakt. Daarbij wordt de meerkamppuntentelling gehanteerd. De beste seizoenprestatie van elk onderdeel zal worden meegeteld.

 

Voor de verwerking van de wedstrijdresultaten e.d.gebruik gemaakt van het programma Atletic Manager.

Voor dit klassement worden medailles beschikbaar gesteld.

 

Inschrijfgeld:

De inschrijfgelden zijn als volgt:   senioren/masters       € 2.00 per onderdeel(nog niet definitief)

  junioren                      € 1.00 per onderdeel(nog niet definitief)

 

Elk Zeeuws Record levert een kadobon van €15.00 op. Een Zeeuws Record moet wel aangemeld worden en geef dat dan, naast de officiele aanvraag ook even door aan Anton Vael zodat hij de kadobonnen kan verzorgen..

 

 

 

Voor de onderdelen waarop een Zeeuws Kampioenschap is te behalen zijn medailles beschikbaar voor de eerste drie plaatsen. Deze medailles worden op de wedsxtrijddag zelf uitgereikt en dienen zelf afgehaald te worden bij de ceremonie protocollair. Wij gaan er vanuit dat de medaillewinnaars daar aanwezig zijn want er worden geen medailles nagezonden..

 

 

Inschrijvingen voor zowel de pupillencompetitie als voor het baancircuit dienen uiterlijk de maandag voor de wedstrijd om 23.59 uur bij het wedstrijdsecretariaat van de organiserende vereniging binnen te zijn.

Zoals al eerder vermeld: er kan niet na-ingeschreven worden.

 

Denken jullie er aan dat we afgesproken hebben dat een pupillen wedstrijd maximaal 3 uur duurt.